Hyppää sisältöön

Raiskaus, uusi syyteharkinta, syyttämättä jättäminen, päätöksen perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 22.8.2013 15.01
Uutinen

Annettu 27.6.2013, dnro 226/21/13

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti syyteharkintaansa asian, jossa kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen ei näyttöä -perusteella soveltaen vanhentunutta lainkohtaa. Syyteharkinnassaan myös apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, ettei riittävää näyttöä ollut syytteen nostamiseen.

Kysymys on ollut raiskausta koskevan rikoslain 20 luvun 1 §:n toisen momentin sisällöistä. Kyseisen lainkohdan mukaan raiskauksesta tuomitaan myös se, joka on sukupuoliyhteydessä toisen henkilön kanssa käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen pelkotilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään. Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä oli perusteluissaan viitannut lainkohdan aiempaan sanamuotoon, joka edellytti epäillyn saattaneen toisen edellä mainitun kaltaiseen pelkotilaan. Uusi sanamuoto on tullut voimaan 1.6.2011 ja epäilty teko tapahtunut 15.7.2012.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kehotti kihlakunnansyyttäjää vastaisuudessa kiinnittämään huomiota sovellettavan lain mahdollisiin muutoksiin.

Ratkaisu