Hyppää sisältöön

Rikoksesta epäiltyjen tietojärjestelmää koskeva syyteharkinta on valmistunut

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 28.10.2014 11.00
Tiedote

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen mukaan poliisin ylläpitämässä rikoksesta epäiltyjen tietojärjestelmässä (epri) on sellaisia merkintöjä, joita ei voida pitää lain mukaisina. Tietojärjestelmään on tallennettu myös sellaisten henkilöiden nimiä ja puhelinnumeroita, joiden ei ole epäilty syyllistyvän tai myötävaikuttavan rikoksiin. Merkinnät johtuvat muun muassa henkilöiden löyhistäkin yhteyksistä rikollisryhminä pidettyihin tahoihin.

Esitutkinta asiassa aloitettiin huhtikuussa 2013, kun julkisuudessa esitettiin tieto, että Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin nimi oli merkitty epäiltyjen tietojärjestelmään. Perusteiltaan merkintä ei poikennut vallinneesta rekisterikäytännöstä, vaikka se sittemmin poistettiinkin virheellisenä.

Salaiseen epäiltyjen tietojärjestelmään on poliisilta saadun tiedon mukaan merkitty kaiken kaikkiaan yli 180 000 henkilön ja noin 20 000 yhtiön tiedot. Esitutkinnassa ja syyteharkinnassa on ollut käytettävissä vain pieni osa rekisterin koko tietosisällöstä.

Syytteet kolmelle

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on päättänyt nostaa syytteet kolmea henkilöä vastaan epäiltyjen tietojärjestelmään liittyvässä asiassa. Neljän henkilön osalta hän on tehnyt syyttämättäjättämispäätökset.

Syytteet tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden laiminlyönnistä saavat Poliisihallituksen rekisterinpitopäällikkönä toimiva virkamies ja keskusrikospoliisissa epäiltyjen tietojärjestelmän vastuuhenkilöinä aiemmin toimineet kaksi päällystöön kuuluvaa poliisimiestä. Laiminlyönnit liittyvät rekisterin tietosisällön valvontaan. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Neljän epäillyn osalta apulaisvaltakunnansyyttäjä on tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä, koska heidän ei asemansa perusteella katsottu olleen vastuussa syyttäjän virheellisenä pitämästä rekisterikäytännöstä. Esitutkinnassa ja syyteharkinnassa on osoittautunut poikkeuksellisen hankalaksi selvittää, mihin virkamiesportaaseen valvonnan laiminlyöntiin liittyvä mahdollinen rikosoikeudellinen vastuu kohdistuu, koska muun muassa järjestelmän valvontaan liittyvä ohjeistus on puutteellinen.

Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeudelle (syyttäjän asianro R 14/674, käräjäoikeuden asianro R 14/8405). Jutun asiakirjat ovat salassa pidettäviä, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa. Julkisia diaaritietoja voi tiedustella käräjäoikeudesta jo sitä ennen. Syyttämättäjättämispäätökset (nrot 14/14–14/17, asianro R 14/674) ovat pääosin julkisia ja ne voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta p. 029 562 0810.

Epäiltyjen tietojärjestelmä perustuu 1980-luvun lopulla käyttöön otettuun poliisin kansalliseen vihjetietokantaan. Epäiltyjen tietojärjestelmästä säädettiin ensimmäisen kerran lailla vuonna 1995 (Laki poliisin henkilörekistereistä 509/1995). Järjestelmän suunniteltu käyttö liittyi ammatti- ja taparikollisten tarkkailuun. Rekisterimerkintöjen painopiste on kuitenkin vuosien kuluessa siirtynyt järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Lisätietoja:

apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, p. 029 56 20802valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen, p. 029 56 20886