Hyppää sisältöön

Sananvapaus, uskonnon vapaus, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, uskonrauhan rikkominen, internet

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 12.37
Uutinen

Annettu 22.1.2007, dnro 42/27/06

Yhdistys oli asettanut internetissä olevalle sivustolleen julkisesti nähtäväksi uskonnollisaiheisen pilakuvakokoelman. Poliisille oli tehty tutkintapyyntö, jossa pyydettiin tutkimaan, merkitsikö pilakuvien julkinen esilläpito uskorauhan rikkomista tai kristillisiin uskovaisiin kohdistuvaa kiihottamisrikosta. Koska tutkinnan kohteena oleva rikosepäilty perustui siihen, että lainvastaisiksi väitettyjä ilmaisuja ja tiedonantoja on julkaistu internetissä sijaitsevalla kotisivulla eli sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain tarkoittamassa joukkotiedotusvälineessä, kuului toimivalta syyteharkintaratkaisun tekemiseen valtakunnansyyttäjän yksinomaiseen syyteoikeuteen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan pilakuvat saattoivat epäilemättä loukata henkilöitä, jotka tunnustavat kristinuskoa. Koska sananvapaus kuitenkin ulottuu myös arvosteleviin kannanottoihin sekä shokeeraaviin ja jopa tiettyyn rajaan saakka loukkaaviin mielipiteisiin, ei kuvien julkista esilläpitoa katsottu pelkästään tällä perusteella lainvastaiseksi. Lisäksi oli huomioitava, että sananvapauden ohella myös uskonnonvapauteen sisältyy aktiivinen ulottuvuus, joka antaa yksilölle oikeuden ilmaista vakaumuksensa. Tämä oikeus kuuluu paitsi uskoville henkilöille, myös henkilöille, jotka suhtautuvat uskontoihin kriittisesti. Lisäksi epäiltyjen toiminnan nimenomaisena tarkoituksena ei pidetty uskonrauhan rikkomista koskevan säännöksen suojelukohteena olevien ihmisten uskonnollisten tunteiden loukkaamista.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä jätti siten syytteen nostamatta, koska kuvien julkinen esilläpitäminen ei ylittänyt sananvapauden rajoja eikä epäiltyjen menettely näin ollen täyttänyt minkään rikoksen tunnusmerkistöä.

Ratkaisu