Hyppää sisältöön

Selvityshenkilöt ehdottavat syyttäjälaitoksen organisointia ensisijaisesti yhdeksi virastoksi

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 22.2.2016 12.00
Tiedote

Selvityshenkilöiden johtopäätös on, että syyttäjälaitosta voisi kehittää parhaiten organisoitumalla yhdeksi virastoksi, jossa on selkeä ja toiminnallisesti vahva rakenne.

Valtakunnansyyttäjänviraston selvityshenkilöt ovat saaneet valmiiksi selvityksensä syyttäjälaitoksen uudelleenorganisoimiseksi. Selvityshenkilöt Henrika Räsänen ja Christer Lundström selvittivät valtakunnansyyttäjän toimeksiannosta syyttäjälaitoksen uudelleenorganisointia.

Selvityshenkilöt tarkastelivat syyttäjälaitoksen toiminnan kehittämismahdollisuuksia. Heidän johtopäätöksensä on, että syyttäjälaitosta voisi kehittää parhaiten organisoitumalla yhdeksi virastoksi, jossa on selkeä ja toiminnallisesti vahva rakenne. Sama olisi mahdollista myös neljän viraston mallissa, jos samalla uudistetaan toimintatapoja ja yhtenäistetään ohjausmenetelmiä, kuten johtamis- ja laatujärjestelmä ja laitostasoinen työjärjestys.

Selvityshenkilöt esittävät, että syyttäjälaitos organisoidaan valtakunnallisten ja alueellisten toimintojen varaan. Valtakunnallisia toimintoja olisivat tukitoiminnot ja rikosten esikäsittely. Muu toiminta olisi Valtakunnansyyttäjänvirastossa tai sitä vastaavassa esikunnassa ja neljässä virastossa tai alueella, joita olisivat Etelä-Suomi, Pohjois-Suomi, Länsi-Suomi ja Itä-Suomi. Selvityshenkilöt eivät esitä muutoksia syyttäjälaitoksen toimipaikkaverkostoon eivätkä Ahvenanmaan maakunnansyyttäjän tehtävien organisointiin.

Organisaatiouudistuksen perusteina on ollut toiminnan kehittäminen. Siinä on tarkasteltu toiminnan yhtenäisyyttä ja ammattimaista johtamiskulttuurin edistämistä, toiminnan tehostamista ja syyttäjälaitoksen asiantuntijuuden syvenemistä. Nämä toimet parantavat toiminnan vaikuttavuutta ja ennen kaikkea edistävät henkilöstön hyvinvointia.

Uudistusta puoltavat syyt perustuvat niihin yhteiskunnan asettamiin odotuksiin, jotka ilmenevät muun muassa syyttäjälaitoksesta annetusta lainsäädännöstä ja laitoksen toimintaa ohjaavasta strategiakartasta.

Selvitys löytyy Valtakunnansyyttäjänviraston sivuilta www.vksv.fi →Jlkaisut ja ohjeet → Muistiot ja työryhmämietinnöt → Muistiot → Uudistuva ja yhtenäinen syyttäjälaitos

Lisätietoja antavat Henrika Räsänen p. 029 56 20841 ja

Christer Lundström puh. 029 56 20817