Hyppää sisältöön

STM, SM, Fimea, Tulli ja Valtakunnansyyttäjänvirasto tiedottavat: Muuntohuumeet siirtyvät huumausainelain alaisiksi

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 19.12.2014 15.04
Tiedote

Uusien psykoaktiivisten aineiden eli muuntohuumeiden kieltäminen siirtyy lääkelaista huumausainelakiin. Tähän asti aineita on kielletty Suomessa luokittelemalla ne lääkkeiksi. Vaarallisimpia muuntohuumeita on luokiteltu huumausaineiksi jo vuodesta 2011 alkaen.

EU:n tuomioistuin antoi heinäkuussa 2014 Saksaa koskevan tuomion, jonka mukaan kaikkia muuntohuumeita ei voida luokitella lääkkeiksi. Tuomion antamisen jälkeen myös Suomessa on hylätty muuntohuumeiden maahantuontia ja myyntiä koskevia syytteitä. Koska syytteet hylkäävistä päätöksistä on valitettu, ne eivät ole lainvoimaisia.

Tänään annetulla valtioneuvoston asetuksella korjataan EU:n tuomioistuimen tuomiosta aiheutunut epäselvä tilanne. Uuteen asetukseen siirretään lääkeluettelon liitteestä yhteensä noin 150 muuntohuumetta, jotka määritellään jatkossa kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi. Tällaisia aineita ovat muun muassa lakaksi kutsuttu gammabutyrolaktoni eli GBL sekä joukko synteettisiä kannabinoideja.

Ne aineet, joilla on lääkkeisiin verrattavia vaikutuksia, pysyvät jatkossakin lääkelain piirissä.

Kuluttajamarkkinoilta kiellettyjen psykoaktiivisten aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen ovat kiellettyjä. Kiellon rikkomisesta voidaan tuomita rikoslain nojalla sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Perustellusta syystä näitä aineita voidaan kuitenkin tuoda maahan ja varastoida teollisuuden tarpeisiin sekä tieteellistä tutkimustoimintaa varten. Edellytyksenä kuitenkin on, että tuonnista on tehty ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle.

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivista aineista annettiin 19. joulukuuta. Asetus tulee voimaan 20.12.2014.

Vaarallisimmat aineet määritellään jatkossakin huumausaineiksi valtioneuvoston asetuksella huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista.

Lisätietoja:

valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto, Valtakunnansyyttäjänvirasto, p. 0295 620 890

hallitusneuvos Ismo Tuominen, STM, p. 0295 163 341

neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, STM, p. 0295 163 977

poliisitarkastaja Antti Simanainen, SM, p. 0295 488 577

valvontajohtaja Mikko Grönberg, Tulli, p. 040 332 2679

ylitarkastaja Katja Pihlainen, Fimea, p. 0295 223 241