Hoppa till innehåll

SHM, IM, Fimea, Tullen och Riksåklagarämbetet informerar: Designdrogerna överförs till att omfattas av narkotikalagen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 19.12.2014 15.04
Pressmeddelande

Förbudet av psykoaktiva ämnen dvs. designdroger ska överföras från läkemedelslagen i narkotikalagen. Hittills har ämnena förbjudits genom att klassificera dem som läkemedel. De farligaste designdrogerna har klassificerats som narkotika redan fr.o.m. 2011.

EU-domstolen gav i juli 2014 en dom som gällde Tyskland enligt vilken alla designdroger inte kan klassificeras som läkemedel. Efter att domen meddelats har man också i Finland förkastat åtal som gällt import och försäljning av designdroger. Eftersom det har anförts besvär över åtalen har de inte vunnit laga kraft.

I statsrådets förordning som utfärdats idag korrigeras den oklara situationen som orsakats av EU-domstolens dom. I den nya förordningen överförs sammanlagt 150 designdroger ur läkemedelsförteckningens bilaga som definieras i fortsättningen som psykoaktiva ämnen som är förbjudna på konsumentmarknaden. Dylika ämnen är bland annat gammabutyrolakton eller GBL, som kallats lack, samt en mängd syntetiska cannabinoider.

Ämnen som har egenskaper som kan jämföras med läkemedel, omfattas även i fortsättningen av läkemedelslagen.

Tillverkning, import, lagring, försäljning och överlåtelse av ämnen som är förbjudna på konsumentmarknaden är också framledes förbjudet. För brott mot förbudet kan med stöd av strafflagen utdömas böter eller högst ett års fängelse. Av grundad anledning kan dessa ämnen dock importerats i landet och lagras för industriella ändamål samt för vetenskaplig forskningsverksamhet. Förutsättningen är dock att en anmälan om importen har lämnats in till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

Statsrådets förordning om psykoaktiva ämnen som är förbjudna på konsumentmarknaden utfärdades den 19 december. Förordningen träder i kraft den 20 december 2014.

De farligaste ämnena definieras även i fortsättningen som narkotika genom statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika.

Ytterligare information:

statsåklagare Leena Metsäpelto, Riksåklagarämbetet informerar, tfn 0295 620 890

regeringsråd Ismo Tuominen, SHM, tfn 0295 163 341

konsultativ tjänsteman Elina Kotovirta, SHM, tfn 0295 163 977

polisinspektör Antti Simanainen, IM, tfn 0295 488 577

bevakningsdirektör Mikko Grönberg, Tullen, tfn 040 332 2679

överinspektör Katja Pihlainen, Fimea, tfn 0295 223 241