Hyppää sisältöön

Syyte nostettu Suojelupoliisin ylietsivää koskevassa virkarikosasiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 30.4.2021 9.10
Tiedote

Syyttäjä on nostanut syytteen Suojelupoliisin ylietsivää vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta ja ampuma-aserikoksesta.

Rikosepäilyn mukaan Suojelupoliisin ylietsivän virassa ollut henkilö olisi suorittanut turvallisuusselvityslakiin perustuvia virkatoimia esteellisenä. Virkatoimet olivat kohdistuneet yhtiöön, jonka osalta Säteilyturvakeskus oli tehnyt Suojelupoliisille yritysturvallisuusselvitystä koskevan hakemuksen. Kyseisen yhtiön työntekijän on epäilty auttaneen ylietsivää virkarikoksen tekemisessä.

Lisäksi ylietsivän on epäilty käyttäneen Suojelupoliisin tietojärjestelmää vastoin säännöksiä. Hänen hallustaan myös takavarikoitiin vanha toimimaton ase ja patruunoita, joille ei ollut lupaa.

Ylietsivää vastaan on nostettu syyte esteellisyyden vuoksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja ampuma-aserikoksesta. Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen (käräjäoikeuden asianumero R 21/3615). Haastehakemus tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Avunantajaksi epäillyn henkilön osalta on päätetty jättää syyte nostamatta osittain näytön puuttumisen ja osittain teon vähäisyyden perusteella.

Asiakokonaisuudessa tehdyt päätökset syyttämättä jättämisestä ovat tilattavissa valtakunnansyyttäjän toimiston kirjaamosta (asianro R 21/7, päätösten nrot 21/ 4, 21/6, 21/7 ja 21/8), sähköposti valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi, puh. 029 562 0810.

Koska samassa asiassa on nostettu myös syyte, esitutkinta-aineisto tulee julkisiksi vasta, kun asia on ollut esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei tuomioistuin toisin määrää.

Lisätietoja: valtionsyyttäjä Mikko Männikkö, valtakunnansyyttäjän toimisto, puh. 029 562 0896