Hoppa till innehåll

Åtal för brott mot tjänsteplikt har väckts mot en överdetektiv vid Skyddspolisen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 30.4.2021 9.10 | Publicerad på svenska 30.4.2021 kl. 9.11
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal för brott mot tjänsteplikt och skjutvapenbrott mot en överdetektiv vid Skyddspolisen.

Enligt brottsmisstankarna hade personen som innehade en tjänst som överdetektiv vid Skyddspolisen skött tjänsteuppdrag baserade på säkerhetsutredningslagen som jäv. Tjänsteuppdraget gällde ett bolag för vars del Strålsäkerhetscentralen hade lämnat en ansökan om företagssäkerhetsutredning till Skyddspolisen. En anställd i detta bolag misstänks ha hjälpt överdetektiven att begå tjänstebrottet.

Dessutom misstänks överdetektiven ha använt Skyddspolisens IT-system i strid med föreskrifterna. Även ett icke-funktionsdugligt vapen och patroner för vilka tillstånd saknades beslagtogs av honom.

Åtal för brott mot tjänsteplikt och skjutvapenbrott har väckts mot överdetektiven. Stämningsansökan har inlämnats till Helsingfors tingsrätt (tingsrättens ärendenummer R 21/3615). Stämningsansökan blir offentlig när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

När det gäller den person som misstänks för medhjälp har beslut om att inte väcka åtal fattats dels på grund av att bevis saknas och dels för att gärningen varit ringa.

Besluten om åtalseftergift i ärendehelheten kan beställas från registratorskontoret vid riksåklagarens byrå (ärendenr R 21/7, beslutsnr 21/ 4, 21/6, 21/7 och 21/8), e-postriksaklagaren.aklagare(at)oikeus.fi, tfn 029 562 0810.

Eftersom också åtal har väckts i samma ärende, blir förundersökningsmaterialet offentligt först när ärendet tagits upp i muntlig förhandling i tingsrätten, om inte domstolen bestämmer annat.

Ytterligare information: statsåklagare Mikko Männikkö, riksåklagarens byrå, tfn 029 562 0896