Hyppää sisältöön

Syyte nostettu tietosuojarikoksesta Vastaamoa koskevassa asiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 27.9.2022 10.52
Tiedote

Vastaamon vastuuhenkilöitä koskeva syyteharkinta on valmis. Syyttäjä on päättänyt syytteen nostamisesta Vastaamon entistä toimitusjohtajaa vastaan tietosuojarikoksesta.

Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen (syyttäjän dnro R 22/20018, käräjäoikeuden dnro R 22/6666). Haastehakemus ja esitutkinta-aineisto tulevat julkiseksi vasta, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Asiassa on tehty myös kaksi syyttämättäjättämispäätöstä. Syyttämättäjättämispäätösten ratkaisunumerot ovat 22/6531 ja 22/6532. Päätöksiä voi tiedustella Etelä-Suomen syyttäjäalueelta etela-suomi.syyttaja(at)oikeus, puh. +358 29 56 22106 (asiakaspalvelu ma-pe klo 9–12). Syyttämättäjättämispäätösten osalta esitutkinta-aineisto on julkista vasta, kun syyte on esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Asian syyttäjinä toimivat 30.9.2022 saakka erikoissyyttäjä Tuomas Soosalu Etelä-Suomen syyttäjäalueelta ja aluesyyttäjä Pasi Vainio Länsi-Suomen syyttäjäalueelta. 1.10.2022 lukien syyttäjinä toimivat aluesyyttäjä Pasi Vainio ja aluesyyttäjä Bo-Niklas Lundqvist.