Hoppa till innehåll

Åtal väckts för dataskyddsbrott i Vastaamo-fallet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 27.9.2022 10.52 | Publicerad på svenska 29.9.2022 kl. 12.29
Pressmeddelande

Åtalsprövningen som gäller Vastaamos ansvarspersoner är klar. Åklagaren har beslutat att väcka åtal mot Vastaamos tidigare vd för dataskyddsbrott.

Stämningsansökan har lämnats in till Helsingfors tingsrätt (åklagarens dnr R 22/20018, tingsrättens dnr R 22/6666). Stämningsansökan och förundersökningsmaterialet blir offentliga först när ärendet har tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

Det har också fattats två beslut om åtalseftergift i ärendet. Avgörandenumren för besluten om åtalseftergift är 22/6531 och 22/6532. Besluten kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt [email protected], tfn +358 29 56 22106 (kundtjänst må–fr kl. 9–12).

Förundersökningsmaterialet för besluten om åtalseftergift blir offentligt först när åtalet har tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.

​​​​​​​Åklagare i ärendet fram till 30.9.2022 är specialiståklagare Tuomas Soosalu vid Södra Finlands åklagardistrikt och distriktsåklagare Pasi Vainio vid Västra Finlands åklagardistrikt. Åklagare från 1.10.2022 är distriktsåklagare Pasi Vainio och distriktsåklagare Bo-Niklas Lundqvist.