Hyppää sisältöön

Syyte Patrian tykkikauppaa koskevassa asiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.7.2013 12.58
Tiedote

 

Valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koiviston haastehakemus 23.06.2010 asianro R 09/39:

Valtionsyyttäjä on päättänyt nostaa syytteen Patria Vammas Oy:n (vuodesta 2005 Patria Weapon Systems Oy) toimitusjohtajaa, talousjohtajaa, tykkiprojektin johtajaa ja projektipäällikköä sekä erästä Egyptin kansalaista vastaan törkeästä lahjuksen antamisesta sekä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta tai osallisuudesta kyseisiin rikoksiin 1999 - 2007.

Syyte liittyy Patria Vammas Oy:n ja Egyptin sotatarvikeministeriön organisaatioon kuuluvan yhtiön välillä 14.06.1999 allekirjoitettuun teknologian siirtosopimukseen, jonka päätavoitteena oli ryhtyä Egyptissä valmistamaan Suomessa kehiteltyä kenttätykkiä. Sopimuksessa oli myös muita kokonaisuuksia.

Asiassa on todennäköisiä syitä epäillä, että ennen sopimuksen syntyä, sopimusta laadittaessa ja varsinaisen tykkiprojektin aikana suomalaisen yhtiön edustajat ovat luvanneet ja antaneet huomattavia lahjuksia egyptiläisille virkamiehille. On todennäköisiä syitä epäillä, että lahjusten antamisessa on käytetty egyptiläistä agenttitoimistoa ja että lahjukset on häivytetty yhtiön kirjanpitoon näennäisellä agentin laskutuksella.

Epäillyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Patria Weapon Systems Oy on 31.03.2008 sulautunut Patria Land & Armament Oy -nimiseen yhtiöön, johon kohdistetaan vaatimus oikeushenkilön rangaistusvastuusta. Yhtiö on kiistänyt rangaistusvastuun perusteen.

Haastehakemus on toimitettu Pirkanmaan käräjäoikeuteen (asianro R 10/3070), jossa asian pääkäsittely aikanaan järjestetään.

Oikeudenkäyntiasiakirjat tulevat salassa pidettäväksi säädettyjä tai määrättäviä asiakirjoja lukuun ottamatta julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä.

Syyttäjänä asiassa toimii valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koivisto, puh. 010 3620 827.