Hoppa till innehåll

Åtal i ett ärende gällande Patrias artilleriaffär

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.7.2013 12.58
Pressmeddelande

 

Statsåklagare Ari-Pekka Koivistos stämningsansökan 23.06.2010 ärendenr R 09/39

Statsåklagaren har beslutat att väcka åtal mot Patria Vammas Oy:s (sedan år 2005 Patria Weapon Systems Oy) verkställande direktör, ekonomichef, direktören för artilleriprojektet och projektchefen samt mot en egyptisk medborgare för grovt givande av muta samt bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott under åren eller för delaktighet i ifrågavarande brott 1999 - 2007.

Åtalet anknyter till ett 14.6.1999 undertecknat avtal om teknologisk överföring mellan Patria Vammas Oy och ett bolag som hör till det egyptiska krigsförnödenhetsministeriets organisation. Det huvudsakliga syftet med avtalet var att i Egypten påbörja framställningen av fältkanoner som utvecklats i Finland. I avtalet ingick även andra helheter.

I ärendet finns det sannolika skäl att misstänka att representanter för det finska bolaget har lovat och gett betydande mutor åt egyptiska tjänstemän före avtalets tillkomst, när avtalet uppgjordes och under det egentliga artilleriprojektet. Det finns sannolika skäl att misstänka att en egyptisk agentbyrå anlitats när mutorna har givits och att mutorna har doldes i bolagets bokföring genom agentens fakturering som skenbart avsett andra syftemål.

De misstänkta har i förundersökningen bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott i ärendet.

Patria Weapon Systems Oy har 31.3.2008 uppgått i Patria Land & Armament Oy benämnda bolag, mot vilket yrkandet om straffansvar för en juridisk person riktas. Bolaget har bestridit grunderna för straffansvaret.

Stämningsansökan har tillställts tingsrätten i Birkaland (ärendenr R 10/3070), där målet i sinom tid kommer till huvudförhandling.

Handlingarna i åtalsärendet blir offentliga när målet har tagits upp till muntlig förhandling i tingsrätten med undantag av handlingar som är stadgade eller förordnas att vara sekretessbelagda.

Åklagare i ärendet är statsåklagare Ari-Pekka Koivisto, tel. 010 3620 827.