Hyppää sisältöön

Syyttäjä ei hae valituslupaa Liberia-asiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 28.3.2024 14.38
Tiedote

Syyttäjä ei hae valituslupaa korkeimmasta oikeudesta asiassa, joka koskee Liberiassa vuosina 1999–2003 maan toisen sisällissodan aikana tehdyiksi väitettyjä murhia, törkeää sodankäyntirikosta ja törkeää ihmisoikeuksien loukkaamista poikkeuksellisissa oloissa.

Hovioikeuden tuomiossa on laajasti perusteltu asiakokonaisuuteen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä ja näyttökysymyksiä. Syytteet on hylätty riittävän näytön puuttuessa.

Hovioikeudessa on kuultu yhdeksän uutta todistajaa ja yksi uusi asiantuntijatodistaja, ja syyttäjät ovat esittäneet useita kirjallisia todisteita. Hovioikeus on tuomiossaan todennut, että asian teonkuvauksissa kuvatut rikokset muun muassa Liberian pohjoisosissa ja maan pääkaupungissa Monroviassa on tehty pääosin teonkuvausten mukaisesti ja siten kuin myös lukuisat todistajat ovat kertoneet. Hovioikeus on kuitenkin katsonut, samoin kuten aiemmin Pirkanmaan käräjäoikeus, että vastaajan olinpaikkaa koskeva näyttö viittaa kokonaisuutena siihen, että vastaaja ei ole ollut Liberiassa väitettyjen rikosten tekoaikana ja että asiassa ei ole näytetty vastaajan syyllistyneen näihin rikoksiin. Hovioikeuden tuomion perusteluissa on myös todettu, että useiden todistajien kertomuksissa on heidän luotettavuuttaan heikentäviä seikkoja ja että monet todistajankertomukset ovat vaihdelleet eri kuulemiskerroilla jopa epätyypillisen paljon.

Näin ollen ei ole tarkoituksenmukaista hakea valituslupaa ja saattaa asiaa korkeimman oikeuden arvioitavaksi.

Valtakunnansyyttäjä määräsi lokakuussa 2018 keskusrikospoliisin aloittamaan asiassa esitutkinnan. Päätöksestä olla hakematta valituslupaa on keskusteltu valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koiviston kanssa.

Syyttäjänä asiassa toimii aluesyyttäjä Matias Londen Etelä-Suomen syyttäjäalueelta, puh. +358 295 622 345, [email protected]. Asian toisena syyttäjänä toiminut valtionsyyttäjä ei tällä hetkellä työskentele Syyttäjälaitoksessa.