Hoppa till innehåll

Åklagaren söker inte besvärstillstånd i Liberia-ärendet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 28.3.2024 14.38
Pressmeddelande

Åklagaren söker inte besvärstillstånd hos högsta domstolen i ärendet som gäller mord, grovt krigsföringsbrott och grov kränkning av mänskliga rättigheter under undantagsförhållanden och som misstänks ha begåtts under det andra inbördeskriget i Liberia 1999–2003.

I hovrättens dom har omfattande motiverats de rättsfrågor och de bevisfrågor som behandlats i ärendet. Åtalen har förkastats i avsaknad av tillräcklig bevisning.

I hovrätten hördes nio nya vittnen och ett nytt sakkunnigvittne samt från åklagarsidan framlades flera skriftliga bevis. Hovrätten har i sin dom konstaterat att de gärningar som beskrivits i gärningsbeskrivningarna och som bland annat skett i Liberias norra delar och i landets huvudstad Monrovia, huvudsakligen också har skett i enlighet med gärningsbeskrivningarna och på det sätt som ett flertal vittnen berättat. Hovrätten har ändå ansett, även som Birkalands tingsrätt tidigare gjort, att bevisningen som gäller svarandens vistelseort som en helhet pekar mot att svaranden inte befunnit sig i Liberia vid tidpunkten då de misstänkta brotten begåtts, och att det därmed inte kan bevisas att svaranden gjort sig skyldig till de nämnda brotten. I hovrättens dom har även konstaterats att flera vittnens berättelser innehåller sådant som försvagar deras trovärdighet och att flera vittnens berättelser har ändrat till och med onormalt mycket vid de olika förhörstillfällena.

Således är det inte ändamålsenligt att söka besvärstillstånd och få hovrättens dom prövad av högsta domstolen.

Riksåklagaren förordnade i oktober 2018 centralkriminalpolisen att inleda förundersökningen i ärendet. Beslutet att inte söka besvärstillstånd har diskuterats med riksåklagare Ari-Pekka Koivisto.

Åklagare i ärendet är distriktsåklagare Matias Londen, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn. +358 29 56 22 345, [email protected]. Statsåklagaren som deltagit i handläggningen av ärendet arbetar inte för tillfället vid Åklagarmyndigheten.