Hyppää sisältöön

Syyttäjä on määrännyt esitutkinnan toimitettavaksi Puolustusvoimien komentajaa koskevassa asiassa

Julkaisuajankohta 3.5.2019 12.00 | Julkaistu suomeksi 28.6.2019 klo 13.14
Tiedote

Keskusrikospoliisi on suorittanut syyttäjän määräämää esiselvitystä Puolustusvoimien komentajan menettelystä niin sanottuun Lemmenjoen harjoitukseen liittyvässä asiassa. Esiselvityksessä on suoritettu useita alustavia kuulemisia ja hankittu kirjallisia selvityksiä.

Esiselvityksessä ilmenneiden seikkojen ja muun samaan asiakokonaisuuteen liittyvän aineiston perusteella syyttäjä on tänään päättänyt käynnistää asiassa esitutkinnan, jossa selvitetään sitä, onko Puolustusvoimien komentaja syyllistynyt rikokseen rikkomalla sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettuun lakiin perustuvia velvollisuuksiaan.

Puolustusvoimien komentaja on esiselvityksessä kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Esitutkinnan toimittaa keskusrikospoliisi.

Samaan asiakokonaisuuteen liittyen on aikaisemmin nostettu syytteitä sotilasrikoksista Karjalan lennoston entistä komentajaa ja ilmavoimien entistä komentajaa vastaan. Syytteet liittyvät 22.–24.9.2017 Inarissa järjestetyn vapaaehtoisen kertausharjoituksen tapahtumiin ja niiden johdosta toimitetun esitutkinnan aloittamiseen.

Syyttäjänä asiassa toimii neuvotteleva virkamies Sampsa Hakala Valtakunnansyyttäjänvirastosta, puh. 029 562 0886. HUOM! Tavoitettavissa klo 11.30 eteenpäin.