Hoppa till innehåll

Åklagaren har förordnat förundersökning i ärendet gällande Försvarsmaktens kommendör

Utgivningsdatum 3.5.2019 12.00 | Publicerad på svenska 28.6.2019 kl. 13.23
Pressmeddelande

Centralkriminalpolisen har utfört den preliminära utredning som åklagaren förordnat vad gäller förfarandet av Försvarsmaktens kommendör i samband med övningen i Lemmenjoki. I samband med den preliminära utredningen har flera preliminära höranden utförts och skriftliga utredningar har inhämtats.

Utifrån de omständigheter som kommit fram i samband med den preliminära utredningen och det övriga material som anknyter till samma ärendehelhet har åklagaren idag beslutat att starta förundersökning i ärendet, i vilken det utreds om Försvarsmaktens kommendör gjort sig skyldig till brott genom att bryta mot sina skyldigheter enligt lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten.

Försvarsmaktens kommendör har i den preliminära utredningen nekat till brott i ärendet.

Förundersökningen utförs av centralkriminalpolisen.

I anknytning till samma ärendehelhet har åtal för militära brott tidigare väckts mot den tidigare kommendören för Karelens flygflottilj och den tidigare kommendören för Flygvapnet. Åtalen gäller händelserna under den frivilliga repetitionsövning som ordnades 22–24.9.2017 i Enare och inledandet av förundersökning med anledning av dessa.

Som åklagare i ärendet verkar konsultativa tjänstemannen Sampsa Hakala från Riksåklagarämbetet (tfn 029 562 0886).