Hyppää sisältöön

Syyttäjälaitoksen toimintalinjat 2020: Tavoitteena on korkeatasoinen, hyvien ammattiosaajien syyttäjälaitos

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 22.7.2013 16.08
Tiedote

 

Syyttäjälaitos pyrkii tulevina vuosina muun muassa siihen, että syyttäjän asema syyteprosessin johtajana vakiinnutetaan, syyttäjäparien ja -ryhmien toimintatavat tarkistetaan ja organisaatio- ja henkilöstörakenteen toimivuutta tehostetaan. Tämä käy ilmi Syyttäjälaitoksen toimintalinjat 2020 -asiakirjasta, joka on laatuaan ensimmäinen kokonaisvaltainen esitys nykymuotoisen, vuodesta 1997 toimineen syyttäjälaitoksen aikana.

Tavoitteena on, että syyttäjä pystyy keskittymään omaan ydintehtäväänsä rikosvastuun toteuttajana. Hänen työtapansa ovat selkeät ja toimivat. Tekniikka ja muu henkilöstö tukevat ydintehtävän hoitamista. Koko syyttäjälaitos on tavoitetilan mukaan korkeatasoinen, hyvien ammattiosaajien asiantuntijaorganisaatio. Osaaminen perustuu jatkuvaan koulutukseen, joka on suunniteltu nousujohteiseksi ja yksilölliseksi. Syyttäjälaitoksella on käytettävissään riittävä henkilöstö, joka sijoittuu alueellisesti tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi tavoitteena on, että laitoksen sisäinen ohjausjärjestelmä toimii sujuvasti ja työhyvinvointia edistäen kaikilla tasoilla.

Syyttäjälaitoksen visio on johtotähtenä kaikessa kehittämistyössä ja johtamisessa. Visiosta on johdettu kolme päätavoitetta: toimimme tehokkaasti, meihin luotetaan, työnantajakuvamme on hyvä ja näkyvä. Seuraavalla tasolla ovat konkreettiset kehittämiskohteet: toiminnot ja prosessit, osaaminen, organisaatio- ja henkilöstörakenne sekä johtaminen. Jokaiseen näistä sisältyy tavoitetilan tiivis kuvaus ja siihen pääsemiseksi tarvittavien toimenpiteiden määrittely.

Osa toimenpiteistä on syyttäjälaitoksen sisäisiä. Osassa syyttäjälaitos voi toimia vain aloitteellisesti päätösvallan kuuluessa jollekin muulle toimijalle, esimerkiksi lainsäätäjälle. Esitetyt toimenpiteet ovat varsin erilaisia esimerkiksi asiallisen laajuutensa tai ajallisen kestonsa puolesta. Toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain, ja koko asiakirja päivitetään tarvittaessa.

Syyttäjälaitoksen toimintalinjat 2020 -asiakirja on syntynyt työryhmätyönä henkilöstöä ja sidosryhmiä kuullen. Yhtä näissä keskusteluissa esille noussutta aihetta valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen pohtii myös tänään julkaistussa verkkokolumnissaan: Syyttäjä tutkinnanjohtajana - kaksipiippuinen juttu.

Syytäjälaitoksen visio näkyy myös uudessa esitteessä: Hyvää työtä hyvässä porukassa

Lisätietoja antaa viestintäpäällikkö Pilvi Isotalus p. 029 56 20820, 050 433 5444, [email protected]