Hoppa till innehåll

Riktlinjer för verksamheten vid åklagarväsendet 2020: Målet är ett högklassigt åklagarväsende med kompetenta medarbetare

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.7.2013 16.08
Pressmeddelande

 

Åklagarväsendets avsikter för de närmaste åren är bland annat att befästa åklagarens ställning som ledare för åtalsprocessen, se över verksamhetsformerna för åklagarpar och åklagargrupper och effektivisera organisations- och personalstrukturerna. Detta framgår av dokumentet Riktlinjer för verksamheten vid åklagarväsendet 2020, som är den första samlade redogörelse i sitt slag som getts ut sedan åklagarväsendet 1997 inledde sin verksamhet i dess nuvarande form.

Tanken är att en åklagare ska kunna koncentrera sig på sin kärnuppgift, att förverkliga det straffrättsliga ansvaret. Åklagaren ska ha klara och fungerande arbetsmetoder, medan tekniken och den övriga personalen utgör ett stöd i utförandet av kärnuppgiften. Enligt målbilden är hela åklagarväsendet en sakkunnigorganisation på hög nivå som utmärks av god yrkeskompetens. Personalens kompetens bygger på kontinuerlig utbildning som är progressivt och individuellt utformad. Åklagarväsendet ska ha tillräckligt med personal som fördelar sig ändamålsenligt över regionen. Ett ytterligare mål är att åklagarväsendets interna styrsystem fungerar smidigt och främjar välbefinnandet i arbetet på alla nivåer.

Åklagarväsendets vision kommer att vara en ledstjärna i allt utvecklingsarbete och i all ledning. Ur visionen har vi härlett våra tre viktigaste mål: att arbeta effektivt, att människor litar på oss och en arbetsgivarprofil som är positiv och synlig. På nästa nivå finns våra konkreta utvecklingsobjekt: funktioner och processer, kompetens, organisations- och personalstruktur samt ledning. För varje objekt finns en komprimerad beskrivning av målbilden och en definition av de åtgärder som krävs för att man ska nå dit.

Vissa åtgärder är interna inom åklagarväsendet. Andra är sådana att åklagarväsendet bara kan vara initiativtagare, medan beslutsmakten ligger hos någon annan aktör, t.ex. lagstiftaren. De föreslagna åtgärderna är mycket olika vad gäller saklig omfattning eller varaktighet. Genomförandet av åtgärderna kommer att följas upp varje år, och vid behov uppdateras hela dokumentet.

Dokumentet Riktlinjer för verksamheten vid åklagarväsendet 2020 är resultatet av ett arbete som utförts i arbetsgrupp i samråd med personal och intressenter. Ett av de teman som togs upp under diskussionerna behandlas av riksåklagare Matti Nissinen i hans webbkolumn som också publiceras i dag: Syyttäjä tutkinnanjohtajana - kaksipiippuinen juttu.

Åklagarväsendets vision finns också i ämbetsverkets nya broschyr: Ett gott arbete i ett bra gäng.

Mer information ger informationschef Pilvi Isotalus tel. 029 56 20820, 050 433 5444, pilvi.isotalus(at)oikeus.fi