Hyppää sisältöön

Syyttäjänvirastot purkivat viime vuonna juttukuormaansa, mutta vanhimpien juttujen määrä kasvoi

Syyttäjälaitos
25.6.2013 10.42
Tiedote

 

Syyttäjänvirastoihin saapui viime vuonna noin 85 000 asiaa ja ratkaisuja tehtiin yhteensä n. 87 100 asiassa. Juttuvarasto pieneni, sillä vuoden 2012 lopussa syyttäjänvirastoissa oli vireillä yhteensä 2 150 asiaa vähemmän kuin vuosi sitten.

Seitsemän virastoa kaikkiaan 13:sta syyttäjänvirastosta ratkaisi viime vuonna enemmän asioita kuin mitä niihin sinä aikana saapui. Erityisen hyvä tulos tässä suhteessa oli Helsingin syyttäjävirastossa, jonne saapui n. 12 400 asiaa ja ratkaisuja tehtiin n. 14 100 asiassa.

Syyttäjänvirastoihin saapuneiden asioiden määrä pieneni edellisvuodesta yhteensä n. 2 400 asialla.

Saapuneiden asioiden lukumäärän laskusta huolimatta syyttäjien työmäärä ei ole pienentynyt. "Oman analyysimme mukaan työläät jutut muuttuvat yhä työläämmiksi ja sen myötä kokonaistyömäärä todellisuudessa kasvaa", valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen toteaa.

Keskimääräinen syyteharkinta-aika oli noin kaksi kuukautta, joskin aika vaihtelee jutun vaativuuden mukaan. Vaativissa asioissa, kuten henkirikoksissa, talousrikoksissa, törkeissä huumausainerikoksissa ja seksuaalirikoksissa, syyteharkinta suoritettiin keskimäärin vajaassa neljässä kuukaudessa.

Syyttäjillä avoinna olevien vanhimpien asioiden määrä kasvoi viime vuonna. Yli yhden vuoden vanhoja asioita oli 212 (147 kpl vuonna 2011), 9-12 kk vanhoja 781 (728), 6-9 kk vanhoja 1 199 (1 620) ja alle puoli vuotta avoinna olleita asioita 11 022 (12 905).

Yli vuoden vanhoista asioista 40 on edelleen lisätutkinnassa, eli syyteharkintaa niissä ei edes voi suorittaa loppuun ennen esitutkintaviranomaisilta pyydettyjen tutkimusten valmistumista.

"Alkaneen vuoden suurin toiminnallinen haaste on estää vanhojen asioiden määrän kasvu ja samalla valmistautua uuden esitutkintalainsäädännön voimaantuloon. Viimeistään silloin syyttäjien on omaksuttava työskentelytapa, jossa vaativiin asioihin paneudutaan jo tutkintavaiheessa", Nissinen korostaa.

Valtakunnansyyttäjän mukaan syyttäjien varsin hyvää ratkaisutilastoa selittää vuoden 2012 resurssitilanne, kun syyttäjälaitoksella oli käytössään historiansa suurimmat syyttäjäresurssit eli noin 360 henkilötyövuotta. Tulevina vuosina resurssitilanne tulee kuitenkin olemaan vaikeampi. "Jos ja kun lisäresurssien varaan ei voi rakentaa, on selvää, että syyttäjälaitoksen näkökulmasta kaikki oikeudenkäyntimenettelyä ja muita työprosesseja keventävät muutokset olisivat enemmän kuin tervetulleita", Nissinen toteaa.

Lisätietoja valtakunnallisista tilastoista antaa valtionsyyttäjä Christian Lundqvist p. 029 56 20829.

Lisätietoja paikallisten syyttäjänvirastojen tilastoista saa ko. syyttäjänvirastoista, yhteystiedot osoitteessa http://www.oikeus.fi/6067.htm