Hoppa till innehåll

Under de senaste åren minskade åklagarämbetenas arbetsanhopning men andelen gamla ärenden ökade

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.6.2013 10.42
Pressmeddelande

 

Till åklagarämbetena inkom i fjol ca 85 000 ärenden och ca 87 100 ärenden avgjordes. Antalet ärenden minskade, ty i slutet av år 2012 var 2 150 färre ärenden anhängiga än för ett år sedan.

Sju av 13 åklagarämbeten avgjorde i fjol flera ärenden än antalet inkomna ärenden. Ett speciellt gott resultat i dethär avseendet gjorde åklagarämbetet i Helsingfors, antalet inkomna ärenden var 12 400 och beslut gjordes i 14 100 ärenden.

Antal ärenden som inkommit till åklagarämbetena minskade jämfört med föregående år med ca 2400 ärenden.

Trots att antalet inkomna ärenden har minskat, så har åklagarnas arbetsmängd inte minskat. "Enligt vår egen analys så har de arbetskrävande ärendena blivit ännu mera arbetskrävande och därmed växer den verkliga helhetsarbetsmängden", konstaterar riksåklagare Matti Nissinen.

Den genomsnittliga tiden för åtalsprövning var ca två månader om också tiden varierar beroende på hur krävande ärendet är. I krävande ärenden som brott mot liv, ekonomisk brottslighet, grovt narkotikabrott och sexualbrott gjordes åtalsprövningen i genomsnitt på knappt fyra månader.

Andelen gamla ärenden som är anhängiga hos åklagarna växte i fjol. Över ett år gamla ärenden 212 st (147 st år 2011), 9 - 12 månader gamla 781 (728 ), 6 - 9 månader gamla 1 199 (1 620) och under ett halvt år gamla anhängiga ärenden 11 022 (12 905).

Av över ett år gamla ärenden är 40 fortfarande under tilläggsutredning, vilket betyder att åtalsprövningen i dessa ärenden inte kan slutföras innan förundersökningsmyndigheterna har slutfört de begärda tilläggsutredningarna.

"Under det begynnande året är den största operativa utmaningen att förhindra att andelen gamla ärenden växer och samtidigt förbereda sig på den nya förundersökningslagens ikraftträdande. Senast då ska åklagarna omfatta en sådan arbetsstil att man sätter sig in krävande ärenden redan under förundersökningen", poängterar Nissinen.

Enligt riksåklagaren förklaras den goda statistiken över åklagarnas avgöranden med den goda resurssituationen år 2012, då åklagarväsendet hade de bästa åklagarresurserna till sitt förfogande under sin historia, dvs ca 360 årsverken. Under kommande år är resurssituationen ändå svårare. "Om och eftersom man inte kan räkna med tilläggsresurser, är det klart att ur åklagarväsendets synvinkel skulle alla förändringar som gör rättegångsprocessen och andra arbetsprocesser lättare vara mer än välkomna", konstaterar Nissinen.

Tilläggsuppgifter om riksomfattande statistik ger statsåklagare Christian Lundqvist t. 029 56 20829.

Tilläggsuppgifter om lokala åklagarämbetens statistik får man av ifrågavarande åklagarämbete, kontaktuppgifter på adressen: http://www.oikeus.fi/6067.htm