Hyppää sisältöön

Syyttäjät tehneet päätöksiä Nuorisosäätiötä koskevassa asiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 18.11.2021 15.05
Tiedote

Syyttäjät ovat nostaneet syytteitä Nuorisosäätiön entistä toimitusjohtajaa ja entistä hallituksen puheenjohtajaa vastaan useista eri epäillyistä rikoksista Nuorisosäätiön toiminnassa vuosina 2014–2017. Lisäksi syytteitä on nostettu useita henkilöitä vastaan liittyen Nuorisosäätiön kanssa toteutettuihin liiketoimiin.

Syytteitä on nostettu liittyen Nuorisosäätiön yhteistyötahon rakennusliike Pallas-Rakennus Päijät-Häme Oy:n (ent. Salpausselän Rakentajat Oy) toiminnassa tapahtuneisiin entisen johdon aikaisiin törkeisiin lahjomisiin elinkeinotoiminnassa ja törkeisiin kavalluksiin vuosina 2014–2016. Syytteitä on nostettu törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa Nuorisosäätiön entistä toimitusjohtajaa ja entistä hallituksen puheenjohtajaa vastaan. 

Samaan kokonaisuuteen liittyen syytteitä on nostettu myös avunannosta törkeään lahjomiseen elinkeinotoiminnassa, törkeään kavallukseen ja törkeään kirjanpitorikokseen Virossa toiminutta suomalaista liikemiestä vastaan sekä törkeästä rahanpesusta kahta muuta henkilöä vastaan. 

Yhtiöstä kavalletuiksi epäiltyihin varoihin liittyen on lisäksi nostettu syyte avunannosta törkeään kavallukseen ja törkeään kirjanpitorikokseen Viron kansalaista vastaan sekä avunannosta törkeään kavallukseen ja törkeään kirjanpitorikokseen toista henkilöä vastaan. 

Lisäksi Virossa toiminutta suomalaista liikemiestä syytetään myös 15.4.2021 nostetun syytteen perusteella avunannosta henkilökohtaiseen veropetokseen liittyen Pallas-Rakennus Päijät-Häme Oy:stä nostettuihin peiteltyihin osinkoihin. Pallas-Rakennus Päijät-Häme Oy:lle vaaditaan myös yhteisösakkoa perustuen yhtiössä tapahtuneeksi epäiltyyn törkeään lahjomiseen elinkeinotoiminnassa. 

Sekä Nuorisosäätiön entistä toimitusjohtajaa että entistä hallituksen puheenjohtajaa syytetään myös törkeästä kavalluksesta ja törkeästä väärennyksestä liittyen Nuorisosäätiön Tallinnasta vuonna 2016 hankkimaan tonttiin osoitteessa Juhkentali 48 ja siitä maksettuun epäiltyyn ylihintaan. Virossa toiminutta suomalaista liikemiestä syytetään näiden Nuorisosäätiöstä kavalletuiksi epäiltyjen varojen osalta avunannosta törkeään kavallukseen.

Lisäksi Nuorisosäätiön entistä toimitusjohtajaa ja entistä hallituksen puheenjohtajaa syytetään törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa Nuorisosäätiön yhteistyötaholta LRG Group Oy:ltä (ent. Rakennusliike Leimarakentajat Oy) vuonna 2014. Samassa kokonaisuudessa syytetään törkeästä lahjomisesta elinkeinotoiminnassa yhtiön edustajaa ja avunannosta törkeään lahjomiseen yhtiön työntekijää sekä törkeästä rahanpesusta kolmatta henkilöä epäiltyjen lahjusvarojen käsittelyn osalta. LRG Group Oy:lle vaaditaan myös yhteisösakkoa perustuen yhtiössä tapahtuneeksi epäiltyyn törkeään lahjomiseen elinkeinotoiminnassa.

Nuorisosäätiön entistä toimitusjohtajaa syytetään myös törkeästä veropetoksesta Nuorisosäätiön varainsiirtoverotuksessa vuonna 2017 tehdyn kiinteistökaupan osalta.

Kaikki epäillyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.

Haastehakemukset on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen 15.4.2021 käräjäoikeuden asianumerolla R21/3213 ja 18.11.2021 käräjäoikeuden asianumeroilla R21/8998, R21/8966, R21/8955 ja R21/8954 (syyttäjäalueiden asianumerot R21/5043 ja R20/29281 (Etelä-Suomi), R20/24804 (Länsi-Suomi), sekä R20/1260 ja R20/8803 (Itä-Suomi). 
Haastehakemukset ja esitutkinta-aineisto tulevat julkisiksi vasta, kun asiat ovat olleet esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei tuomioistuin toisin määrää. Pääkäsittelyn aloittamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Kokonaisuudessa on tehty myös päätöksiä syyttämättä jättämisestä todennäköisten syiden puuttumisen johdosta Nuorisosäätiön epäillyn törkeän avustuspetoksen osalta, Nuorisosäätiön yhteistyötahojen LMC-Rakennus Oy:n ja LV-Asuntomyynti Oy:n laskutuksiin liittyneiden kavallusrikosepäilyjen osalta, SSR:n varojen kavallusepäilyn osalta neljälle henkilölle, avunannosta henkilökohtaiseen veropetokseen epäillylle virolaiselle henkilölle sekä osasta Leimarakentajat Oy:tä koskevaa törkeää lahjomisepäilyä.

Syyttämättäjättämispäätösten ratkaisunumerot ovat 21/8131, 21/8132, 21/8133, 21/8134, 21/8135, 21/8136 (Nuorisosäätiö avustuspetos / Etelä-Suomi), 21/8137, 21/8138, 21/8139, 21/8140 (LMC Oy / Etelä-Suomi), 21/8141, 21/8142, 21/8143, 21/8144 (LV Oy / Etelä-Suomi), 21/7771, 21/7772, 21/7773, 21/7774 (SSR Oy kavallus / Etelä-Suomi), 21/1443 (veropetos avunanto / Länsi-Suomi) ja 21/5364, 21/5365, 21/5366, 21/5367 (Leimarakentajat Oy / Itä-Suomi). Ratkaisuja voi tiedustella asianomaisista syyttäjäalueiden kanslioista ratkaisunumeroilla. 
Etelä-Suomi: etela-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, 029 56 22106, 
Länsi-Suomi: lansi-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, 029 56 24625, 
Itä-Suomi: ita-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, 029 56 24024.

Syyttämättäjättämisratkaisujen osalta esitutkinta-aineisto on julkista siltä osin kuin asia on lopullisesti ratkaistu eikä sisällä salassa pidettävää aineistoa. Esitutkinta-aineistoa voi esitutkintapöytäkirjojen 5500/R/66119/18 (LMC-Rakennus Oy) ja 5500/R/70917/18 (LV-Asuntomyynti Oy) osalta tiedustella Helsingin poliisilta.

Esitutkinta Nuorisosäätiön toiminnassa epäillyistä muista rikoksista jatkuu vielä keskeneräisiltä osin Keskusrikospoliisissa ja Helsingin poliisissa.

Syyttäjinä asiassa toimivat erikoissyyttäjät Matleena Laakso (Etelä-Suomi) ja Harri Ala-Lahti (Länsi-Suomi), sekä aluesyyttäjät Antti Hyvärinen (Itä-Suomi), Elina Karvo (Etelä-Suomi) ja Liisamari Herala (Etelä-Suomi). 

Lisätietoja asiassa antaa erikoissyyttäjä Matleena Laakso, puh. 029 56 22341