Hoppa till innehåll

Åklagarna har fattat beslut i det ärende som gäller Nuorisosäätiö

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 18.11.2021 15.05 | Publicerad på svenska 18.11.2021 kl. 15.07
Pressmeddelande

Åklagarna har väckt åtal mot ungdomsstiftelsen Nuorisosäätiös tidigare verkställande direktör och styrelseordförande för flera misstänkta brott i Nuorisosäätiös verksamhet åren 2014–2017. Därtill har åtal väckts mot flera personer i anknytning till affärstransaktioner med Nuorisosäätiö.

Åtal har väckts i anknytning till de flera fall av grovt givande av muta i näringslivet och grov förskingring vilka ägt rum i den verksamhet som utövats av byggrörelsen Pallas-Rakennus Päijät-Häme Oy (tidigare Salpausselän Rakentajat Oy), som är samarbetspartner till Nuorisosäätiö, under åren 2014–2016. Åtal för grovt tagande av muta i näringsverksamhet har väckts mot Nuorisosäätiös tidigare verkställande direktör och tidigare styrelseordförande. 

I anknytning till samma helhet har åtal också väckts för medhjälp till grovt givande av muta i näringsverksamhet, grov förskingring och grovt bokföringsbrott mot en finländsk affärsman som verkat i Estland samt för grov penningtvätt mot två personer. 

Vad gäller de medel som misstänkts ha förskingrats från bolaget har åtal därtill väckts för medhjälp till grov förskingring och grovt bokföringsbrott mot en estnisk medborgare och för medhjälp till grov förskingring och grovt bokföringsbrott mot en annan person. 

Därtill åtalas en finländsk affärsman som verkat i Estland också utifrån det åtal som väckts 15.4.2021 för medhjälp till personligt skattebedrägeri i anknytning till de förtäckta dividender som lyfts från Pallas-Rakennus Päijät-Häme Oy. Utifrån det misstänkta grova givandet av muta i näringsverksamhet vilket ägt rum i  Pallas-Rakennus Päijät-Häme Oy:s verksamhet framförs också ett yrkande om en samfundsbot för bolaget. 

Åtal väcks också mot Nuorisosäätiös tidigare verkställande direktör och tidigare styrelseordförande för grov förskingring och grov förfalskning i anknytning till den tomt som Nuorisösäätiö förvärvat i Tallinn år 2016 på adressen Juhkentali 48 och det misstänkta överpris som betalats för den. Den finländska affärsman som verkat i Estland åtalas vad gäller dessa medel som misstänkts ha förskingrats från Nuorisosäätiö för medhjälp till grov förskingring.

Därtill åtalas Nuorisosäätiös tidigare verkställande direktör och tidigare styrelseordförande för grovt tagande av muta i näringsverksamhet av Nuorisosäätiös samarbetspartner LRG Group Oy (tidigare Rakennusliike Leimarakentajat Oy) år 2014. I samma helhet åtalas en företrädare för bolaget för grovt givande av mutande i näringsverksamhet och en medarbetare i bolaget för medhjälp till grovt givande av muta  och en tredje person för grov penningtvätt vad gäller behandlingen av de misstänkta mutmedlen. Ett yrkande om samfundsbot har också framställts för LRG Group Oy utifrån det misstänkta givandet av muta i näringsverksamhet i bolaget.

Nuorisosäätiös tidigare verkställande direktör åtalas också för grovt skattebedrägeri i Nuorisosäätiös överlåtelsebeskattning vad gäller fastighetsaffären år 2017.

Alla misstänkta har i förundersökningen nekat till skuld i de misstänkta brotten.

Stämningsansökningarna har överlämnats till Helsingfors tingsrätt 15.4.2021 med tingsrättens ärendenummer R21/3213 och 18.11.2021 tingsrättens ärendenummer R21/8998, R21/8966, R21/8955 och R21/8954 (åklagardistriktens ärendenummer R21/5043 och R20/29281 (Södra Finland), R20/24804 (Västra Finland) samt R 20/1260 och R 20/8803 (Östra Finland). 

Stämningsansökningarna och förundersökningsmaterialet blir offentliga först efter att lagts fram i den muntliga förhandlingen i tingsrätten, såvida inte tingsrätten förordnar annat. Tidpunkten för huvudförhandlingen är ännu inte känd.

I helheten har också beslut om åtalseftergift fattats på grund av att tröskeln för sannolika skäl inte överskridits vad gäller Nuorisosäätiös misstänkta grova subventionsbedrägeri, misstankarna om förskingring i anknytning till Nuorisosäätiös samarbetspartner LMC-Rakennus Oy:s och LV-Asuntomyynti Oy:s fakturering, misstanken om förskingring av SSR:s medel vilken gällde fyra personer, misstanken om medhjälp till personligt skattebedrägerier vilken gällde en estnisk person och en del av misstankarna om grovt givande av muta rörande Leimarakentajat Oy.

Avgörandenumren för besluten om åtalseftergift är 21/8131, 21/8132, 21/8133, 21/8134, 21/8135, 21/8136 (Nuoriosäätiö subventionsbedrägeri / Södra Finland), 21/8137, 21/8138, 21/8139, 21/8140 (LMC Oy / Södra Finland), 21/8141, 21/8142, 21/8143, 21/8144 (LV Oy / Södra Finland), 21/7771, 21/7772, 21/7773, 21/7774  (SSR Oy förskingring / Södra Finland), 21/1443 (medhjälp till skattebedrägeri / Västra Finland) och 21/5364, 21/5365, 21/5366, 21/5367 (Leimarakentajat Oy / Östra Finland). Det är möjligt att göra förfrågningar om avgörandena från ifrågavarande åklagardistrikts kanslier med avgörandenumren. 
Södra Finland etela-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, 029 56 22106, 
Västra Finland: lansi-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, 029 56 24625, 
Östra Finland: ita-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, 029 56 24024.

Vad gäller avgörandena om åtalseftergift är förundersökningsmaterialet offentligt i den utsträckning som ärendet är slutligt avgjort och inte innehåller sekretessbelagt material. Vad gäller förundersökningsprotokollen 5500/R/66119/18 (LMC-Rakennus Oy) och 5500/R/70917/18 (LV-Asuntomyynti Oy) kan en förfrågan som gäller förundersökningsmaterialet riktas till polisinrättningen i Helsingfors.

Förundersökningen om övriga misstänkta brott i Nuorisosäätiös verksamhet fortsätter vid centralkriminalpolisen och polisinrättningen i Helsingfors ännu i den utsträckning som den inte ännu slutförts.

Åklagarna i ärendet utgörs av specialiståklagarna Matleena Laakso (Södra Finland) och Harri Ala-Lahti (Västra Finland) och distriktsåklagarna Antti Hyvärinen (Östra Finland), Elina Karvo (Södra Finland) och Liisamari Herala (Södra Finland).

Närmare uppgifter i ärendet ges av specialiståklagare Matleena Laakso, tfn 029 56 22341