Hyppää sisältöön

Syyttäjien valtakunnallista erikoistumisjärjestelmää kehitetään

Syyttäjälaitos
22.7.2013 15.05
Tiedote

 

Syyttäjälaitos kehittää erikoistuneiden syyttäjien järjestelmää. 1990-luvulta saakka toimineessa avain- ja erikoissyyttäjien valtakunnallisessa järjestelmässä syyttäjät ovat erikoistuneet rikollisuuden ja rikosoikeudenkäynnin tiettyihin erityisalueisiin. Erikoistumisjärjestelmän kehittämisellä tehostetaan rikosvastuun toteuttamista erityisesti laajoissa ja oikeudellisesti vaativissa rikosasioissa.

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen on 12.6.2012 asettanut valtionsyyttäjä Leena Metsäpellon johdolla toimivan erikoistumisjärjestelmän kehittämistyöryhmän. Työryhmä selvittää laaja-alaisesti, mitkä ovat ne syyttäjäntoiminnan osa-alueet, joilla on tarvetta yleisten syyttäjäntehtävien hyvää ja monipuolista hallintaa pidemmälle menevään asiantuntijaosaamiseen, kuinka valtakunnallisen erikoistumisjärjestelmän rakennetta olisi näiden tarpeiden vuoksi kehitettävä ja kuinka erikoistuvien syyttäjien osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen olisi järjestettävä.

Työryhmään kuuluu jäseniä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja paikallisista syyttäjänvirastoista. Siinä on edustaja myös Suomen syyttäjäyhdistys ry:stä. Työryhmän on tarkoitus saada työnsä päätökseen 28.2.2013.

Talousrikosten erikoissyyttäjien osalta on jo aikaisemmin käynnistetty valtionsyyttäjä Ritva Sahavirran johtama hanke, jossa laadittavan talousrikossyyttäjätoiminnan kehittämissuunnitelman on tarkoitus valmistua kevääseen 2013 mennessä.

Tarvittavat muutokset syyttäjien erikoistumisjärjestelmään toteutetaan vuoden 2014 aikana.

Syyttäjälaitoksen erikoistumisjärjestelmän kehittäminen on yksi "Syyttäjälaitoksen toimintalinjat 2020" -asiakirjassa esitetyistä toimenpiteistä. Talousrikossyyttäjätoiminnan kehittäminen liittyy valtioneuvoston 19.1.2012 hyväksymään harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaan.

Lisätietoja antaa valtionsyyttäjä Jukka Rappe p. 029 56 20823