Hyppää sisältöön

Syyttäjien valtakunnallista varallaolojärjestelmää kehitetään

Syyttäjälaitos
22.7.2013 14.17
Tiedote

 

Syyttäjälaitos tehostaa valmiutta syyttäjäntehtävistä huolehtimiseen virastoajan ulkopuolella. Nykyiset järjestelyt eivät kata kaikkia niitä tilanteita, joissa kiireellisiä syyttäjän ratkaisuja on tehtävä päivystysluonteisesti. Olemassa olevat varallaolojärjestelyt koskevat eräitä pakkokeino- ja haastamisasioita sekä poliisimiesten tekemiksi epäiltyjen rikosten esitutkintaa.

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen on tänään asettanut syyttäjälaitoksen varallaolojärjestelmän kehittämistyöryhmän, jonka puheenjohtajana toimii valtionsyyttäjä Maarit Loimukoski. Työryhmä selvittää ja arvioi laaja-alaisesti syyttäjälaitoksen valtakunnalliset varallaolotarpeet sekä suunnittelee tarkoituksenmukaisia kehittämistoimenpiteitä.

Työryhmään kuuluu jäseniä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja paikallisista syyttäjänvirastoista. Siinä on edustaja myös Suomen syyttäjäyhdistys ry:stä ja se voi harkintansa mukaan kuulla asiantuntijoita ja syyttäjälaitoksen yhteistyötahoja. Työryhmän on tarkoitus saada työnsä päätökseen 30.6.2013. Tarvittavat muutokset syyttäjälaitoksen varallaolojärjestelmään toteutetaan vuoden 2014 aikana.

Syyttäjälaitokselle on 24.2.2012 vahvistettu toimintalinjat. Niihin sisältyvän toimintojen ja prosessien kehittämisen yhtenä tavoitteena on varmistaa syyttäjän mahdollisuudet hoitaa välittömästi hänelle ilmoitetun rikosasian edellyttämät toimet esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Tämä edellyttää riittävien valtakunnallisten päivystysjärjestelyjen olemassaoloa.

Lisätietoja antaa valtionsyyttäjä Jukka Rappe p. 029 56 20823