Hyppää sisältöön

Syyttäjille ohje syyteharkinta-asioiden asettamisesta kiireellisyys- ja etusijajärjestykseen

Syyttäjälaitos
25.6.2013 11.05
Tiedote

 

Valtakunnansyyttäjä on antanut syyttäjille yleisen ohjeen syyteharkinta-asioiden asettamisesta kiireellisyys- ja etusijajärjestykseen.

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen mukaan tämän asian ohjeistaminen on tarpeen monestakin syystä. "Ihmisten yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi myös yhdenmukainen kiireellisyysarviointi on tarpeen. Nykyisin on varsin tavallista, että syyttäjällä on useita kiireellisiä asioita ratkaistavanaan samanaikaisesti. Silloin nekin on laitettava keskenään johonkin etusijajärjestykseen. Se on vaativaa punnintaa, mutta tämän ohjeen myötä sekin on nähdäkseni helpompaa", Nissinen toteaa.

Hän muistuttaa myös siitä, että tälläkin asialla on ikävä kääntöpuolensa. "On väistämätöntä ja hyväksyttävää, että kiireellisten asioiden asettaminen etusijalle johtaa muiden asioiden käsittelyaikojen pitenemiseen. Hosua ei voi, eikä riittävästä laadusta tinkiä. Kaikki se tehdään, mitä nykyisillä voimavaroilla ehditään."

Ohjeen mukaan asiat, joissa on uhkana syyteoikeuden vanhentuminen, on aina asetettava etusijalle. Yksittäistapauksissa etusijajärjestykseen voivat vaikuttaa myös lainsäännökset, jotka liittyvät muun muassa vangitsemiseen, virasta pidättämiseen, matkustuskieltoon, muihin turvaamistoimiin ja nuoriin henkilöihin.

Kokonaiskäsittelyajan pitkittymisen estämiseksi syyttäjän velvollisuus on asettaa etusijalle pisimpään esitutkinnassa olleet asiat. Erityisen tärkeää tämä on asioissa, joissa näyttö rakentuu henkilötodistelun varaan.

Myös rikoksen vakavuus ja rangaistusarvo vaikuttavat kiireellisyysarviointiin. Törkeämmät rikokset on lähtökohtaisesti käsiteltävä vähäisempiä kiireellisemmin. Arvioinnissa tulee lisäksi ottaa huomioon asianomistajan merkittävät korvausvaatimukset ja rikosta koskeva yhteiskunnallinen mielenkiinto. Julkisuuden henkilöiden jutut eivät sinänsä ole muita kiireellisempiä. Joissakin tilanteissa myös epäillyn rikoskierteeseen puuttuminen puoltaa kiireellistä syyteharkintaa.

Valtakunnansyyttäjän yleinen ohje syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä (VKS:2013:1, dnro 47/31/12) on julkaistu Valtakunnansyyttäjänviraston kotisivulla osoitteessa http://www.vksv.oikeus.fi/

Lisätietoja antaa valtionsyyttäjä Mika Illman p. 029 562 0824.

LINKKI YLEISEEN OHJEESEEN VKS:2013:1http://www.vksv.oikeus.fi/Etusivu/VKSnohjeet/Muutohjeetjamaaraykset/VKS20131