Hoppa till innehåll

Allmän anvisning till åklagarna om grunderna för brådskande behandling och prioritering av ärenden i åtalsprövning

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.6.2013 11.05
Pressmeddelande

 

Riksåklagaren har gett åklagarna en allmän anvisning om grunderna för brådskande behandling och prioritering av ärenden i åtalsprövning.

Enligt riksåklagare Matti Nissinen är anvisningen ifråga nödvändig av flera olika skäl. "För att säkerställa människors likabehandling är en enhetlig bedömning av grunderna för brådskande behandling av ärenden nödvändig. Nuförtiden är det mycket vanligt att åklagarna har flera brådskande ärenden att avgöra samtidigt. Då ska även de ställas i en viss prioritetsordning. Det är en svår avvägning, men den här anvisningen ska underlätta bedömningen såvitt jag kan se", konstaterar Nissinen.

Han påminner om att även den här saken har en avigsida. "Det är ofrånkomligt och acceptabelt att prioriteringen av brådskande ärenden leder till att behandlingstiden för andra ärenden blir längre. Det går inte att jäkta, och man kan inte pruta på kvaliteten. Allt det görs som är möjligt med de resurser som finns att tillgå idag."

Enligt anvisningen ska ärenden i vilka det föreligger en risk att åtalsrätten preskriberas alltid ges främsta prioritet. I enskilda fall kan prioritetsordningen också påverkas av bestämmelser i lag med avseende på bl.a. häktning, avhållande från tjänst, reseförbud, andra säkringsåtgärder och unga personer.

För att den totala behandlingstiden inte ska dra ut är åklagaren skyldig att prioritera ärenden i vilka förundersökningen dröjt längst. Särskilt viktigt är detta i ärenden i vilka utredningen bygger på personbevisning.

Också brottets allvarlighet och straffvärde är av betydelse vid bedömningen av behovet av brådskande behandling. Som utgångspunkt gäller att grova brott ska prioriteras fram om lindriga brott. Vid bedömningen av behovet av brådskande behandling ska dessutom målsägandens betydelsefulla ersättningsyrkande samt den allmänna uppmärksamhet som väckts med anledning av brottet tas i beaktande. Offentliga personers ärenden är i och för sig inte mera brådskande än andra. I vissa situationer är det dock motiverat att utföra åtalsprövningen i brådskande ordning i syfte att avbryta en fortlöpande brottslig verksamhet.

Riksåklagarens allmänna anvisning om brådskande behandling och prioritering av ärenden i åtalsprövning (RÅ:2013:1, dnr 47/31/12) har publicerats på Riksåklagarämbetets hemsida på adressen http://www.vksv.oikeus.fi

Tilläggsuppgifter ger statsåklagare Mika Illman tel. 029 562 0824.

LÄNKA TILL ALLMÄNNA ANVISNINGEN RÅ:2013:1:http://www.vksv.oikeus.fi/sv/Etusivu/VKSnohjeet/Muutohjeetjamaaraykset/VKS20131