Hyppää sisältöön

Syyttämättäjättämispäätöksiä Pohjolakotia koskevassa rikoskokonaisuudessa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 1.4.2022 9.10
Tiedote

Syyttäjällä on syyteharkinnassa useita rikoskokonaisuuksia, jotka koskevat koulukoti Pohjolakodin toimintaa. Syyttäjä on tehnyt yhden rikoskokonaisuuden osalta päätökset syyttämättäjättämisestä kunnianloukkauksesta ja virka-aseman väärinkäytöstä.

Poliisi on esitutkinnan aikana tutkinut Pohjolakodin neljän yksikön toimintaa ja sitä, millä tavalla niihin sijoitettuja nuoria on kohdeltu. Tältä osin syyttäjän arvioitavaksi lähetettiin seitsemän epäiltyä rikoskokonaisuutta. Esitutkinnassa rikosnimikkeinä ovat olleet muun muassa virka-aseman väärinkäyttäminen ja kunnianloukkaus.

Yhden rikoskokonaisuuden osalta syyttäjä on nyt tehnyt kuusi syyttämättäjättämispäätöstä (asianro R 20/5232, päätösten nrot 22/1330, 22/1331, 22/1332, 22/1334, 22/1335 ja 22/1336). Epäiltyjen virka-aseman väärinkäyttämisten osalta päätökset on tehty ei todennäköisiä syitä -perusteella, kunnianloukkauksia koskevat rikosepäilyt ovat vanhentuneet. Tässä rikoskokonaisuudessa epäiltyinä ovat olleet Pohjolakodin yksi vastaava ohjaaja ja kaksi ohjaajaa.

Kysymys on yhdestä syyteharkintaan lähetetystä asiasta, jossa apulaisoikeusasiamies on tehnyt poliisille tutkintapyynnön heinäkuussa 2018. Apulaisoikeusasiamies oli tehnyt tarkastuskäynnin Pohjolakotiin ja tehnyt selvitystä vaativia havaintoja vuosien 2013–2019 välillä.  

Esitutkintamateriaali ja syyttämättäjättämispäätökset ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 ja 26 kohtien perustella.

Syyttäjä teki kesäkuussa 2021 syyttämättäjättämispäätöksiä yhden Pohjolakotiin liittyvän rikoskokonaisuuden osalta, ks. Syyttäjälaitoksen tiedote 24.6.2021.

Syyttäjällä on edelleen syyteharkinnassa viisi Pohjolakotiin liittyvää rikoskokonaisuutta. Niiden syyteharkinnan valmistumisesta tiedotetaan erikseen.

Syyttäjänä asiakokonaisuudessa toimii aluesyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen Pohjois-Suomen syyttäjäalueelta, puh. 029 562 9019.