Hoppa till innehåll

Beslut om åtalseftergift i brottshelheten som gäller Pohjolakoti

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 1.4.2022 9.10 | Publicerad på svenska 1.4.2022 kl. 9.11
Pressmeddelande

Flera brottshelheter som gäller skolhemmet Pohjolakotis verksamhet är föremål för åklagarens åtalsprövning. För en av brottshelheterna har åklagaren fattat beslut om åtalseftergift för ärekränkning och missbruk av tjänsteställning.

Polisen har under förundersökningen undersökt verksamheten på fyra av Pohjolakotis enheter och hur de ungdomar som placerats på enheterna har behandlats. Beträffande detta lämnades sju misstänkta brottshelheter till åklagaren för prövning. Vid förundersökningen har brottsrubriceringarna varit bland annat missbruk av tjänsteställning och ärekränkning.

För en av brottshelheterna har åklagaren fattat sex beslut om åtalseftergift (ärendenr R 20/5232, beslut nr 22/1330, 22/1331, 22/1332, 22/1334, 22/1335 och 22/1336). För misstänkta missbruk av tjänsteställning har besluten fattats på grunden inga sannolika skäl och brottsmisstankarna om ärekränkning har preskriberats. I denna brottshelhet har en ansvarig handledare och två handledare vid Pohjolakoti varit misstänkta.

Det handlar om ett fall som gått vidare till åtalsprövning för vilket biträdande justitieombudsmannen hade i juli 2018 lämnat en begäran om undersökning till polisen. Biträdande justitieombudsmannen hade genomfört ett inspektionsbesök på Pohjolakoti och under åren 2013–2019 gjort iakttagelser som krävde utredning.  

Förundersökningsmaterialet och besluten om åtalseftergift är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. punkterna 25 och 26 i offentlighetslagen.

I juni 2021 fattade åklagaren beslut om åtalseftergift i en brottshelhet som gäller Pohjolakoti, se Åklagarmyndighetens meddelande 24.6.2021.

Fem brottshelheter som gäller Pohjolakoti är fortfarande föremål för åklagarens åtalsprövning. Åklagarmyndigheten informerar separat när åtalsprövningarna är klara.

Åklagare i ärendehelheten är distriktsåklagare Katri Junnikkala-Heikkinen vid Norra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 9019.