Hyppää sisältöön

Syytteitä epäillyistä rikoksista puolustusvoimien järjestämän tarjouskilpailun yhteydessä

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2013 10.00
Tiedote

 

Puolustusvoimat järjesti syksyllä 2006 puolustusvoimille kertyvän romumetallin myyntiä koskevan tarjouskilpailun. Keski-Suomen poliisilaitos on toimittanut esitutkinnan tarjouskilpailuun liittyneiden epäiltyjen rikosten selvittämiseksi.

Valtionsyyttäjä Jorma Äijälä ja kihlakunnansyyttäjä Mikko Jaatinen ovat suorittaneet asiassa syyteharkinnan.

Asiassa on nostettu syyte erästä puolustusvoimien palveluksessa työsopimussuhteessa ollutta henkilöä vastaan lahjuksen ottamisesta, törkeästä petoksesta, törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkasalaisuuden rikkomisesta.

Erästä puolustusvoimien palveluksessa olevaa virkamiestä vastaan on nostettu syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Kahta yksityishenkilöä vastaan on nostettu syyte törkeästä petoksesta ja yrityssalaisuuden väärinkäytöstä. Erästä yksityishenkilöä vastaan on nostettu syyte lahjuksen antamisesta.

Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Haastehakemus (KO:n R 09/4807) on toimitettu Tampereen käräjäoikeuteen, jossa asia tulee aikanaan pääkäsittelyyn.

Syyteasiaan liittyvät asiakirjat tulevat julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Asiassa on tehty lisäksi kahdeksan päätöstä syyttämättä jättämisestä (no:t 09/93-100). Muun muassa kolmen yksityishenkilön osalta ei ollut riittävää näyttöä heidän osallisuudesta sanottuun epäiltyyn petosrikokseen. Syyttämättäjättämispäätökset ovat julkisia, ja ne voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta, puh. 010 36 20810.

Syyttäjinä asiassa toimivat valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, puh. 010 36 20819 ja Keski-Suomen syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Mikko Jaatinen, puh. 010 36 26703.

* * *

Oikaisu tiedotteeseen

Tänään julkaistun tiedotteen neljännen kappaleen mukaan erästä puolustusvoimien palveluksessa olevaa virkamiestä vastaan on nostettu syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Puolustusvoimilta saadun ilmoituksen mukaan mainittu virkamies ei ole enää puolustusvoimien palveluksessa.