Hoppa till innehåll

Åtal för misstänkta brott i samband med ett anbudsförfarande som arrangerats

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 10.00
Pressmeddelande

 

Försvarsmakten arrangerade ett anbudsförfarande gällande försäljning av skrotmetall som hade anhopats hos försvarsmakten. Mellersta Finlands polisinrättning har förrättat förundersökning för att utreda misstänkta brott i anslutning till anbudsförfarandet.

Statsåklagare Jorma Äijälä och häradsåklagare Mikko Jaatinen har utfört åtalsprövning i ärendet.

Åtal har väckts i ärendet mot en person som varit i arbetsavtalsförhåll-

ande vid försvarsmakten. Personen misstänks för tagande av muta, grovt bedrägeri, grovt missbruk av tjänsteställning och brott mot tjänstehemlighet.

Åtal har väckts mot en tjänsteman vid försvarsmakten för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

Åtal har väckts mot två privatpersoner för grovt bedrägeri och missbruk av företagshemlighet. Åtal har väckts mot en privatperson för givande av muta.

Alla åtalade har bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott i ärendet.

Stämningsansökan (TR:s R 09/4807) har tillställts Tammerfors tingsrätt där ärendet i sinom tid kommer till huvudförhandling.

Handlingarna i åtalsärendet blir offentliga när målet har tagits upp till muntlig förhandling i tingsrätten, om inte tingsrätten besluter annorlunda.

I ärendet har dessutom gjorts åtta åtalseftergifter (09/93-100). Bland annat fanns det inte tillräckligt med bevis mot tre privatpersoner att de skulle ha varit delaktiga i nämnda misstänkta bedrägeri. Åtalseftergifterna är offentliga handlingar och kan beställas från Riksåklagarämbetets regist-rering, tel. 010 36 20810.

Åklagare i ärendet är statsåklagare Jorma Äijälä, tel. 010 3620819 och häradsåklagare Mikko Jaatinen vid Mellersta Finlands åklagarämbete, tel. 010 36 26703.

* * *

Rättelse till pressmeddelandet

Enligt fjärde kapitlet i pressmeddelandet som utgavs tidigare på dagen har åtal väckts mot en tjänsteman vid försvarsmakten för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

Enligt uppgifter från försvarsmakten är personen som nämns i pressmeddelandets fjärde kapitel inte mera anställd hos försvarsmakten.