Hyppää sisältöön

Syytteitä nostettu epäiltyjä terrorismirikoksia sisältävässä asiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 31.8.2023 10.03
Tiedote

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut syytteet neljää suomalaista henkilöä vastaan asiassa, johon sisältyy epäiltyjä terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä törkeitä ampuma-aserikoksia sekä kouluttautumista terrorismirikosten tekemistä varten. Epäillyt teot on tehty Lahdessa ja muilla paikkakunnilla. Juttukokonaisuuteen sisältyy myös syytteitä ampuma-ase- ja huumausainerikoksista, joihin ei epäillä liittyvän terroristista tarkoitusta.

Terrorismirikoksia koskevat syytteet kohdistuvat kolmeen epäiltyyn ja koskevat ampuma-aseiden valmistamista sekä niiden valmistuksessa ja käytössä kouluttautumista. Syytettyjen epäillään rasististen uskomustensa perusteella valmistautuneen väestöryhmien väliseen aseelliseen konfliktiin, jossa ihmisiä surmattaisiin ja yhteiskunnan rakenteita horjutettaisiin iskuilla, joissa käytettäisiin itse valmistettuja ampuma-aseita. Esitutkinnassa ei kuitenkaan ole ilmennyt toiminnan edenneen konkreettisen terroriteon valmistelun asteelle.

Syytetyt, joista yksi on vangittuna, ovat kiistäneet syyllisyytensä pääosaan syytteistä.

Syyttäjän haastehakemus on jätetty Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen, joka määrää asian käsittelyajankohdan (syyttäjän asianumero R 23/20, käräjäoikeuden asianumero R 23/1189). Esitutkinta-aineisto (5590/R/16849/22, 5560/R/17806/22 ja 2400/R/50/23) tulee oikeudenkäynnin alkaessa julkiseksi siltä osin kuin käräjäoikeus ei toisin määrää.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän nostamia syytteitä ajavat oikeudenkäynnissä valtionsyyttäjä ja terrorismirikoksiin erikoistunut aluesyyttäjä. 

Lisätietoja: apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe (jukka.rappe(at)oikeus.fi, 050 543 1182)