Hoppa till innehåll

Åtal väckts i fallet med misstänkta terroristbrott

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 31.8.2023 10.03 | Publicerad på svenska 31.8.2023 kl. 10.05
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagaren har väckt åtal mot fyra finländska personer i fallet som omfattar grova skjutvapenbrott i misstänkt terroristiskt syfte samt utbildning i syfte att begå terroristbrott. De misstänkta gärningarna har begåtts i Lahtis och på andra orter. Ärendehelheten innehåller också åtal för skjutvapen- och narkotikabrott, som inte misstänks ha koppling till terroristiska syften.

Åtalen för terroristbrott gäller tre misstänkta och de handlar om tillverkning av skjutvapen samt utbildning i tillverkning och användning av vapnen. De åtalade misstänks för att på grund av sina rasistiska övertygelser förberett en väpnad konflikt mellan folkgrupper, där människor skulle dödas och samhällsstrukturerna undergrävas genom angrepp där de egentillverkade vapnen skulle användas. I förundersökningen har det dock inte framkommit att verksamheten skulle ha framskridit till förberedelse av ett konkret terrordåd.

De åtalade, varav en sitter häktad, har bestridit merparten av åtalen.

Åklagarens stämningsansökan har lämnats in till Päijänne-Tavastlands tingsrätt, som bestämmer om tidpunkten för behandlingen av målet (åklagarens ärendenummer R 23/20, tingsrättens ärendenummer R 23/1189).  Förundersökningsmaterialet (5590/R/16849/22, 5560/R/17806/22 och 2400/R/50/23) blir offentligt i början av rättegången till den del som tingsrätten inte bestämmer något annat.

Åtalen som biträdande riksåklagaren har väckt drivs i rättegången av statsåklagaren och en distriktsåklagare som är specialiserad på terroristbrott.  

Mer information: biträdande riksåklagare Jukka Rappe (jukka.rappe(at)oikeus.fi, 050 543 1182)