Hyppää sisältöön

Syytteitä nostettu salakuljetuksesta, törkeästä veropetoksesta ja törkeästä dopingrikoksesta Ahvenanmaalla

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 21.4.2020 15.59
Tiedote

Syyttäjät ovat nostaneet syytteet Ahvenanmaalla rekisteröityä yhtiötä ja kuutta eri henkilöä vastaan. Henkilöt ovat toimineet yhtiön vastuutehtävissä. Tulli on tutkinut asiaa, ja se koskee samoja tapahtumia, joista tulli on tiedottanut 14.11.2019. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet pääosin vuosina 2016–2017, ja nimikkeet ovat salakuljetus, törkeä veropetos ja törkeä dopingrikos. Toissijaiset nimikkeet ovat lääkerikos ja törkeä tulliselvitysrikos. Viiden henkilön osalta syyttäjät ovat jättäneet syytteet nostamatta.

Syytteen mukaan syytetyt ovat Ahvenanmaalla rekisteröidyn yhtiön puolesta laittomasti, ilman säädettyjä lupia, tuoneet maahan lääkkeitä ja doping-aineita sekä luovuttaneet tavarat vapaaseen kulutukseen EU:n alueella. Tavarat on mm. välitetty kuluttajille EU:n alueella. Epäilyt koskevat myös ravintolisien ja rehutuotteiden maahantuontia ilman säädettyjä ilmoituksia valvoville viranomaisille. Syytteen mukaan sääntöjen vastaisen tuonnin ja viennin on mahdollistanut menettely, jossa tullille on tullausten yhteydessä annettu vääriä tietoja tavaroista. Väärät tiedot ovat samalla johtaneet vääriin tullimaksuihin ja maahantuontiin liittyviin arvonlisäveroihin.

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syyllisyytensä.

Edellä mainittujen rikosepäilyjen lisäksi esitutkinta koski myös epäiltyä törkeää tulliselvitysrikosta. Tältä osin syyteharkinta on edelleen kesken. Syyttäjät antavat erikseen tietoa, kun syyteharkinta on tältä osin tehty.                    

Haastehakemus on toimitettu Ahvenanmaan käräjäoikeuteen 20.4.2020 (Länsi-Suomen syyttäjäalueen asianumero R 19/15653, käräjäoikeuden asianumero R 20/74). Haastehakemus tulee julkiseksi siinä vaiheessa, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Syyttämättäjättämispäätökset nro 20/3200-20/2303 ja 20/3225 voi tilata Länsi-Suomen syyttäjäalueelta, lansi-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi.

Asiassa ei ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.

Erikoissyyttäjä Anette Enbacka, Länsi-Suomen syyttäjäalue, puh. 029 562 6828

Maakunnansyyttäjä Peter Rikberg, Ahvenanmaan syyttäjäalue, puh. 029 562 6907