Hyppää sisältöön

Tietovuotoepäilystä ei toimiteta tutkintaa poliisimiesten osalta

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 10.10.2013 16.51
Tiedote

 

Helsingin poliisilaitos on 6.9.2013 tehnyt tutkintapyynnön sen selvittämiseksi, onko joku luvattomasti antanut tietoja Jari Aarnioon liittyvästä keskeneräisestä esitutkinnasta. Valtakunnansyyttäjä on 16.9.2013 siirtänyt asian käsittelyn allekirjoittaneelle siltä osin, kun mahdollinen virkasalaisuuden rikkominen liittyy poliisimiehiin.

Valtakunnansyyttäjänviraston tiedossa on, että toimittaja Susanna Reinbothilla on ollut hyvin tarkat tiedot käsiteltävästä asiasta jo viime keväästä saakka.

Asian tutkinnanjohtajat ovat Valtakunnansyyttäjänvirastolle antamassaan selvityksessään kertoneet, että he ovat 5.9.2013 antaneet asiasta niukan tiedotteen sen jälkeen, kun Nelosen uutiset on uutisoinut asiasta. Lisäksi he ovat median kysyessä asiasta vahvistaneet, että asiaa tutkitaan kuitenkaan tarkemmin kertomatta asian sisällöstä. Tutkinnanjohtajilla ei ilmoituksensa mukaan ole syytä epäillä, että kukaan tutkintaryhmästä olisi tiedottanut tai kertonut asiasta vastoin tutkinnanjohtajien määräystä.

Olen tehnyt asiassa 10.10.2013 päätökset. Asian alustavassa selvityksessä on käynyt ilmi, että Nelosen uutisten 5.9.2013 uutisoinnissa ei ole tullut esille mitään sellaista seikkaa, jota tutkinnanjohtajat eivät voisi tiedottamisoikeutensa mukaisesti kertoa asiasta. Alustavan selvityksen perusteella asiassa ei ole syytä epäillä poliisimiehiä rikoksesta. Esitutkintaa ei toimiteta poliisimiesten osalta.

Päätöksissä ei oteta kantaa muiden kuin poliisimiesten menettelyyn, koska esitutkintalain 14 §:n mukaan syyttäjä toimii tutkinnanjohtajana ainoastaan silloin, kun kyseessä on poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta.

Päätökset asiassa (13/599) sisältävät salaisia tietoja tutkinnasta ja ovat näin ollen salassapidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla.

Kihlakunnansyyttäjä, tutkinnanjohtaja Hanna Puhakka p. 029 56 20873