Hoppa till innehåll

Med anledning av misstanke om informationsläcka utförs ingen undersökning för polismännens del

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 10.10.2013 16.51
Pressmeddelande

 

Helsingfors polisinrättning har 6.9.2013 bett om en utredning för att klarlägga om någon olovligen överlåtit uppgifter om en pågående förundersökning gällande Jari Aarnio. Riksåklagaren har 16.9.2013 överfört ärendets behandling till undertecknad till den del ett möjligt brott mot tjänsteplikten hänför sig till polismän.

Riksåklagarämbetet känner till att redaktör Susanna Reinboth har haft mycket noggranna uppgifter om det ifrågavarande ärendet redan senaste vår.

Ärendets förundersökningsledare har i den utredning de givit till Riksåklagarämbetet berättat att de 5.9.2013 har givit ett kortfattat pressmeddelande efter att tv-kanalen Nelonens nyheter har publicerat en nyhet om ärendet. Dessutom har de på massmedias förfrågningar bekräftat att ärendet undersöks. De har dock inte givit närmare upplysningar om ärendets innehåll. Förundersökningsledarna har enligt sin egen uppfattning inte orsak att misstänka att någon från undersökningsgruppen skulle ha läckt uppgifter om undersökningen i strid med undersökningsledarnas uppmaningar.

Jag har gjort beslut i ärendet 10.10.2013. I ärendets inledande utrening har framkommit att det i Nelonens nyheter inte har publicerats några sådana fakta som undersökningsledarna inte enligt sin informationsrätt skulle ha kunnat berätta om ärendet. Enligt den preliminära utredningen finns det inget skäl att misstänka polismännen för brott. Förundersökning utförs inte för polismännens del.

I besluten tas inte ställning till någon annans förfarande än polismännens, eftersom förundersökningen leds av en åklagare endast då en polisman är misstänkt för brott enligt 14 § i förundersökningslagen.

Besluten i ärendet (13/599) innehåller sekretessbelagd information om utredningen och är således sekretessbelagda enligt 24 § 1 momentet 3 punkten lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Häradsåklagare, undersökningsledare Hanna Puhakka, t. 029 56 20873