Hyppää sisältöön

Tukesin virkamiehiä vastaan ei nosteta syytteitä räjähdetehtaan valvontaan liittyvässä asiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 17.11.2014 10.30
Tiedote

Valtionsyyttäjä on päättänyt jättää syytteet nostamatta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) virkamiehiä vastaan. Kyseessä on virkavelvollisuuden rikkomisepäily asiassa, jonka tutkinta sai alkunsa kesällä 2013 Forcit Oy Ab:n Vihtavuoren tehdasalueella tapahtuneen suuronnettomuusvaaratilanteen seurauksena. Esitutkinnassa selvitettiin Tukesin viranomaisten toimia liittyen ns. turvallisuusselvityslaitosten määräaikaisvalvonnan suorittamiseen.

Syyttäjä katsoo, että kahden virkamiehen osalta virkavelvollisuuden rikkominen on tapahtunut, koska aiempien vuosien määräaikaistarkastuksien osalta oli nähtävissä laiminlyöntejä. Vuoden 2012 osalta tarkastus oli tehty ja Tukes oli velvoittanut Forcitia toimenpiteisiin, joihin se oli myös ryhtynyt ennen suuronnettomuusvaaratilannetta. Muun muassa tästä syystä syyttäjä on päätynyt syyttämättä jättämiseen rikosten vähäisyyden vuoksi.

Yhden epäillyn osalta syyttäjä päätyi syyttämättä jättämiseen näytön puuttumisen vuoksi muun muassa siksi, että lainsäädäntö antaa mahdollisuuden harventaa määräaikaistarkastuksia eikä ohjeistaminen tarkastusten harventamiseen ole virkavelvollisuuden vastaista.

Toiminnanharjoittajien menettelyn ja aiheutuneen vaaratilanteen osalta asia on Sisä-Suomen poliisilaitoksella esitutkinnassa.

Syyttämättäjättämispäätökset (nro 14/35‒14/37, asianro R 14/274) ovat julkisia ja ne voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta (p. 029 56 20810).

Lisätietoja: valtionsyyttäjä Tea Kangasniemi, p. 0295 20824