Hyppää sisältöön

Tutkinnanjohtajan tiedote: Äärioikeistoon linkittyvä esitutkinta on valmistunut

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 8.11.2021 12.01
Tiedote

Esitutkinta äärioikeistoon linkittyvässä rikoskokonaisuudessa on valmistunut ja asia on siirretty syyteharkintaan. Syyttäjän harkittavaksi on viety epäiltyjä virkarikoksia sekä ampuma-aserikoksia.

Keskusrikospoliisi ja Syyttäjälaitos ovat alkusyksystä 2020 lähtien tutkineet kokonaisuutta, jossa tutkinnan keskiössä oli turvallisuusalalla työskentelevistä henkilöistä koostunut, äärioikeistolaiseen ideologiaan myötämielisesti suhtautunut ryhmä. Esitutkinnassa ryhmän jäsenten toimintaa tutkittiin epäiltynä törkeänä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna, mutta tämän nimikkeen osalta syyttäjät tekivät tutkinnanjohtajien esityksistä rajoittamispäätökset.

Nyt tutkinta muiden epäiltyjen rikosten osalta on valmistunut. Keskusrikospoliisin johtamassa esitutkintaosuudessa yhtä henkilöä epäillään ampuma-aserikoksesta ja yhtä henkilöä ampuma-aserikkomuksesta. Epäily liittyy tapaan, jolla luvallisia ampuma-aseita on säilytetty. Lisäksi kolmen henkilön osalta epäillään yllytystä virkasalaisuuden rikkomiseen ja yhden poliisissa työskentelevän henkilön osalta virkasalaisuuden rikkomista.

Kattavan esitutkintakokonaisuuden perusteella syyttäjän tutkinnanjohdossa olevassa osassa kolmea poliisimiestä epäillään virkasalaisuuden rikkomisesta. Yhtä näistä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta. Heidän epäillään luovuttaneen salaiseksi luokiteltua tietoa ainakin ryhmän käyttöön. Tämän lisäksi yhden poliisimiehen osalta syyttäjä on rajoittanut esitutkinnan virkavelvollisuuden rikkomisen ja kavalluksen osalta ja yhden osalta esitutkintaa ei aloitettu tehdyn esiselvityksen jälkeen. Kaiken kaikkiaan esitutkinnan tai esiselvitysten kohteena oli yhteensä kuusi poliisia.

– Esitutkinnassa on ollut kyse poikkeuksellisista rikosepäilyistä, koska epäiltyinä oli myös poliiseja. Tutkinnan aikana tehtiin laajaa yhteistyötä poliisin eri yksiköiden, Syyttäjälaitoksen ja Suojelupoliisin kesken, ja jokainen viranomainen suhtautui asian tutkintaan sen vaatimalla vakavuudella. Asiassa suoritettiin kattava esitutkinta ja siihen perustuvat virkamiesoikeudelliset toimet. Tehokkaalla yhteistyöllä saatiin kerrytettyä ilmiötason tietoa äärioikeistosta sekä tehtyä toimia mahdollisten rikosten ennalta estämiseksi, sanovat tutkinnanjohtajat rikoskomisario Sanna Springare Keskusrikospoliisista ja aluesyyttäjä Heikki Stenius Länsi-Suomen syyttäjäalueelta. 

Kokonaisuus on siirtynyt epäiltyjen virkarikosten ja ampuma-aserikosten osalta syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

Lisätietoja: 
tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Springare Keskusrikospoliisi, 0295 486 752 (siviilihenkilöihin kohdistuvan esitutkinnan osalta)
tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Heikki Stenius, Syyttäjälaitos, Länsi-Suomen syyttäjäalue 0295 623 201 (poliisimiehiin kohdistuvan esitutkinnan osalta)