Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Förundersökning med koppling till extremhögern är färdig

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 8.11.2021 12.01 | Publicerad på svenska 8.11.2021 kl. 12.04
Pressmeddelande

En förundersökning med koppling till extremhögern är färdig och lämnas till åklagaren för åtalsprövning. Åtalsprövningen gäller misstänkta tjänstebrott och skjutvapenbrott.

Centralkriminalpolisen och åklagarmyndigheten har sedan hösten 2020 utrett en helhet, i centrum för utredningen finns en grupp bestående av personer som arbetade inom säkerhetsbranschen och har en postiv inställning till högerextremistisk ideologi.  Gruppmedlemmarnas verksamhet utreddes som misstänkt förberedelse till brott mot liv eller hälsa, men beträffande denna rubricering begränsade åklagarna utredningen på framställning av undersökningsledarna.

Nu är utredningen beträffande de övriga brotten färdig. Vid den del av förundersökningen som leddes av Centralkriminalpolisen är en person misstänkt för skjutvapenbrott och en annan för skjutvapenförseelse. Misstanken gäller förvaringen av skjutvapen för vilka det fanns licens.  Dessutom misstänks tre personer för ansiftan till brott mot tjänstehemlighet och en person som arbetar inom polisförvaltningen för brott mot tjänstehemlighet.

Utgående från den omfattande förundersökningen är tre polismän misstänkta för brott mot tjänstehemlighet i den del där åklagaren leder utredningen. En av dem är dessutom misstänkt för brott mot tjänsteplikt.  De misstänks i alla fall ha gett gruppen tillgång till sekretessbelagd information. För en polisman har åklagaren dessutom begränsat förundersökningen beträffande brott mot tjänsteplikt och förskingring och för en påbörjades ingen förundersökning efter den förberedande utredningen. Summa summarum var sammanlagt sex poliser föremål för förundersökning eller förberedande utredningar.

– Vid förundersökningen var det fråga om exceptionella brottsmisstankar eftersom också poliser var misstänkta. Under utredningen samarbetade flera polisenheter, åklagarmyndigheten och Skyddspolisen och varje myndighet förhöll sig till utredningen med det allvar saken krävde.  I ärendet gjordes omfattande förundersökning och dessutom vidtogs tjänstemannarättsliga åtgärder utgående från den.  Med detta effektiva samarbete lyckades vi samla in viktig information om yttersta högern som fenomen och vidta åtgärder för att förebygga eventulla brott, säger undersökningsledarna, kriminalkommissarie Sanna Springare vid Centralkriminalpolisen och distriktåklagare Heikki Stenius vid Västra Finlands åklagardistrikt. 

Beträffande de misstänkta tjänstebrotten och skjutvapenbrotten har saken lämnats till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning.

Ytterligare information: 
undersökningsledaren, kriminalkommissarie Sanna Springare 0295 486 752 (förundersökningen gällande civila personer)
undersökningsledaren, distriktåklagare Heikki Stenius, Åklagarmyndigheten, Västra Finlands åklagardistrikt 0295 623 201 (förundersökningen gällade poliserna)