Hyppää sisältöön

Tutkinnanjohtajan tiedote: Esitutkinta päättynyt Aarnio-jutun kahden todistajan osalta

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 19.11.2020 13.00
Tiedote

Asiassa on suoritettu esitutkinta kahta Helsingin poliisilaitoksen huumausainerikosyksikössä toiminutta poliisimiestä kohtaan. Heitä epäillään törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa. Asia siirtyy molempien osalta syyteharkintaan.

Ns. tynnyrijutun syyttäjät tekivät tutkintapyynnön sen selvittämiseksi, ovatko Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikössä toimineet poliisimiehet syyllistyneet rikoksiin toimiessaan todistajina oikeudessa.

Tynnyrijutun hovioikeuskäsittelyssä syyttäjät esittävät uusina todisteina tietoja Itä-Pasilan virastokeskuksen kulunvalvontajärjestelmästä. Uusilla todisteilla oli hovioikeuden mukaan keskeinen merkitys myös Aarnion vaihtoehtoisen tapahtumainkulun arvioinnissa, sillä ne osoittivat eräät Aarnion kantaa tukevat kertomukset paikkaansa pitämättömiksi.

Aiemmin huumepoliisina toiminut todistaja on käräjä- ja hovioikeudessa kertonut yksityiskohtaisesti puhelinten liittymisestä tietolähdetoimintaan sekä puhelinten tarkastelukäytännöistä.

Toinen todistajana kuultu entinen huumepoliisi on kertonut käräjä- ja hovioikeudessa myös muista tapahtumista, varsinkin eräiden tynnyrilähetysten kannalta keskeisten päivien osalta. Uudet todisteet ovat tämän kertomuksen kanssa ristiriidassa.

Asiassa on suoritettu esitutkinta kahta Helsingin poliisilaitoksen huumausainerikosyksikössä toiminutta poliisimiestä kohtaan. Heitä epäillään törkeästä perättömästä lausumasta tuomioistuimessa sekä käräjäoikeus- että hovioikeusvaiheen osalta.

Esitutkinnassa on kuultu rikoksesta epäiltyjen lisäksi todistajia ja kerätty kirjallista materiaalia, mm. tässä esitutkinnassa kuultujen henkilöiden oikeudenkäyntikertomusten litterointeja ja em. henkilöiden aiemmissa tutkinnoissa antamia esitutkintakertomuksia. Asiassa kertynyt esitutkintamateriaali on laaja, yli 4000 sivua.

Molemmat rikoksesta epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin tutkituissa asioissa.

Asia siirtyy tänään syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle Helsingin toimipisteeseen erikoissyyttäjä Anja-Riitta Rinkiselle.

Asiassa ei ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.

Aluesyyttäjä, tutkinnanjohtaja Hanna Puhakka, Etelä-Suomen syyttäjäalue, p. 029 562 1227