Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens meddelande: Förundersökning klar för två av vittnen i Aarnio-fallet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 19.11.2020 13.00 | Publicerad på svenska 20.11.2020 kl. 14.19
Pressmeddelande

Förundersökningen mot två polismän som var anställda vid Helsingforspolisens narkotikaenhet är klar i fallet. De misstänks för grov osann utsaga inför domstol i tingsrätten och hovrätten. Ärendet överförs till åtalsprövning för bådas del.

Åklagarna i fallet lämnade in en begäran om utredning för att utreda om polismännen från Helsingforspolisens narkotikaenhet gjort sig skyldiga till brott när de vittnat i rättegången.

I hovrättsbehandlingen lade åklagarna fram uppgifter från passerkontrollen i förvaltningscentret i Östra Böle som nya bevis. De nya bevisen var enligt hovrätten väsentliga också i bedömningen av Aarnios alternativa händelseförlopp eftersom de visade att vissa av de beskrivningar som stödde Aarnios ståndpunkt inte stämde.

Det ena av vittnena som tidigare verkat som narkotikapolis har i tings- och hovrätten berättat i detalj om användningen av telefoner med informationskällor och kontrollförfarandet för telefoner.

Det andra vittnet, en före detta narkotikapolis, har i tings- och hovrätten berättat också om andra händelser, särskilt om avgörande dagar vid vissa leveranser av tunnor. De nya bevisen strider mot denna beskrivning.

Förundersökningen mot två polismän som var anställda vid Helsingforspolisens narkotikaenhet är klar i fallet. De misstänks för grov osann utsaga inför domstol i tingsrätts- och i hovrättsskedet.

Utöver de brottsmisstänkta har man i förundersökningen hört vittnen och skaffat skriftligt material, bl.a. transkribering av rättegångsutsagor som de personer som hörts i denna förundersökning berättat och deras förundersökningsutsagor i tidigare undersökningar. Förundersökningsmaterialet i ärendet är omfattande, över 4 000 sidor.

Båda brottsmisstänkta bestrider att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

Ärendet överförs till åtalsprövning i dag till specialiståklagare Anja-Riitta Rinkinen på Helsingfors verksamhetsställe vid Södra Finlands åklagardistrikt.

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.

Distriktsåklagare, undersökningsledare Hanna Puhakka, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 1227