Hyppää sisältöön

Tutkinnanjohtajan tiedote: Poliisiin toimista kahden turvapaikanhakijan palautukseen liittyen ei käynnistetä tutkintaa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 13.3.2018 14.39
Tiedote

 

Valtakunnansyyttäjänviraston poliisirikosten käsittely-yksikköön on toimitettu kaksi tutkintapyyntöä (8.1.2018 ja 23.1.2018) koskien kahden henkilön väitettä siitä, että poliisimiehet ja mukana olleet vartijat olisivat 3.1.2018 pahoinpidelleet heitä tilanteessa, jossa poliisi on ollut palauttamassa heitä samalla lennolla Irakiin. Esitutkintalain 2 luvun 4 §:n perusteella syyttäjätutkinnanjohtaja on ratkaissut asian poliisimiesten osalta. Vartijoiden osalta ratkaisun asiassa tekee poliisi.

Ensimmäinen henkilöistä on lentokoneessa jo paikallaan istuessaan alkanut huutaa ja rimpuilla sekä yrittänyt nousta istuimestaan. Hän ei ole totellut poliisimiesten käskyjä ja kehotuksia rauhoittua. Poliisimiehet ovat tilanteessa joutuneet käyttämään voimakeinoja. Tilanne on päättynyt siihen, että poliisimiehet ja vartijat ovat poistaneet henkilön koneesta.

Kun toinen palautettavista henkilöistä on huomannut tämän, hänkin on alkanut huutaa ja yrittänyt nousta istuimestaan. Myöskään hän ei ole totellut poliisimiesten käskyjä rauhoittua, ja poliisimiehet ovat tilanteessa joutuneet käyttämään voimakeinoja. Tilanne on päättynyt siihen, että myös hänet on poliisimiesten kanssa poistettu koneesta koneen kapteenin käskystä.

Asioissa on tehty esitutkintalain 3 luvun 3 §:ssä tarkoitettu esiselvitys. Sen aikana on pyydetty kirjallisia selvityksiä palautuksessa mukana olleilta poliisimiehiltä ja hankittu asiaan liittyvää muuta materiaalia. Lisäksi on selvitetty asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta, erityisesti poliisimiehen oikeudesta käyttää poliisilain tarkoittamia voimakeinoja.

Tutkinnanjohtajana toimiva Valtakunnansyyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Laura Sairanen on päättänyt, että asiassa ei toimiteta esitutkintaa. Esiselvitys on koskenut yhteensä viittä poliisimiestä Helsingin ja Oulun poliisilaitoksilta. Selvitysten perusteella asiassa ei ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, että esitutkinta olisi aloitettava. Asiassa ei ole syytä epäillä poliisimiesten rikkoneen eikä laiminlyöneen tilanteessa heitä sitovaa lainsäädäntöä eikä muita ohjeita ja säännöksiä.

Asiassa (Valtakunnansyyttäjänviraston dnro R 18/70 ja dnro R 18/22) tehdyt tutkinnanjohtajan päätökset ovat julkisuuslain 6 luvun 24 §:n 28 kohdan mukaisesti kokonaan salassa pidettävät, koska kyse on vapautensa menettäneistä henkilöistä.

Kihlakunnansyyttäjä, tutkinnanjohtaja Laura Sairanen, p. 029 56 20873