Hoppa till innehåll

Undersökningsledarens pressmeddelande: Ingen undersökning gällande polisens förfarande vid återlämning av två asylsökande

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 13.3.2018 14.39
Pressmeddelande

 

Polisbrottsenheten vid Riksåklagarämbetet har mottagit två olika brottsanmälningar (8.1.2018 och 23.1.2018) där det hävdats att polismän och väktare skulle ha misshandlat två personer som skulle återlämnas med samma flyg till Irak. I enlighet med förundersökningslagens 2 kapitel 4 § har åklagaren som undersökningsledare avgjort ärendet för polismännens del. För väktarnas del avgörs ärendet av polisen.

Den förste av personerna har börjat skrika, försökt resa sig ur sin sittplats och försökt slingra sig ur polismännens grepp. Han har inte lytt polisens order att sluta eller uppmaningar att lugna ner sig. Polismännen har i situationen varit tvungna att använda maktmedel. Polismännen och väktarna har avslutningsvis fört bort mannen ur flygplanet.

När den andre av männen har märkt bortförandet har han också börjat skrika och försökt resa sig ur sin sittplats. Han har inte lytt polisens order att sluta eller uppmaningar lugna ner sig. Polismännen har i situationen varit tvungna att använda maktmedel. Flygplanets kapten har gett order om att avlägsna mannen och polismännen har fört ut honom till terminalen.

I ärendena har det gjorts preliminära utredningar i enlighet med förundersökningslagens 3 kapitel 3 §. Under utredningarna har väsentligt material införskaffats och polismännen ifråga har inkommit med skriftliga förklaringar. Utöver detta har aktuell lagstiftning och aktuella anvisningar undersökts, speciellt gällande polisens rätt att i enlighet med polislagen använda sig av maktmedel.

Riksåklagarämbetes undersökningsledare, häradsåklagare Laura Sairanen har den 1.3.2018 bestämt att förundersökning i ärendena inte görs. De preliminära utredningarna har berört sammanlagt fem polismän från Polisinrättningarna i Helsingfors och Uleåborg. Under utredningarna har det inte kommit fram sådana omständigheter att förundersökning i ärendena borde inledas. Det finns inte skäl att misstänkta att polismännen skulle ha brutit mot lag eller gällande anvisningar.

Undersökningsledarens beslut (Riksåklagarämbetes dnr R 18/70 och R 18/22) är i enlighet med 6 kapitel 24 § punkt 28 i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i sin helhet sekretessbelagda på grund av att personerna i fråga är frihetsberövade.

Häradsåklagare, undersökningsledare Laura Sairanen, tfn 029 56 20873