Hyppää sisältöön

Työrikos, näytön arvioiminen

Syyttäjälaitos
9.9.2013 15.15
Uutinen

Annettu 3.3.2009, dnro 566/21/08

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt riittämättömään näyttöön perustuvan syyttämättäjättämispäätöksen epäiltyä työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa. Työsuojelupiirin kantelun johdosta määrätty syyte nostettavaksi työnjohtajaa vastaan työturvallisuusrikoksesta. Asiassa oli todennäköisiä syitä epäillä, että työnjohtaja oli laiminlyönyt työnantajan yleisen huolehtimisvelvollisuuden, opetusta ja ohjausta koskevan velvollisuuden sekä työskentelypaikan turvallisuutta koskevan velvollisuuden. Sen seurauksena työntekijä oli pudonnut valaistuksen katvealueella olleeseen noin kolme metriä syvään aukkoon loukkaantuen.

Kihlakunnansyyttäjä ei ollut perustellut ratkaisuaan valtakunnansyyttäjän ohjeen mukaisesti. Tältä osin asia päätetty ratkaista myöhemmin.

Ratkaisu