Hyppää sisältöön

Työsuojelurikos, työsyrjintä, näytön arviointi

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.8.2013 8.57
Uutinen

Annettu 26.3.2013, dnro 125/21/13

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on suorittanut uuden syyteharkinnan ja määrännyt syytteet nostettaviksi työturvallisuusrikosasiassa. Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt syytteet nostamatta työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä toisen henkilön osalta vähäisyysperusteella ja toisen henkilön osalta ei näyttöä perusteella.

Asiassa oli kysymys työnantajien menettelystä tapauksessa, jossa työntekijä oli joutunut jäämään sairauslomalle häneen kohdistuneiden fyysisen ja henkisen koskemattomuuden loukkausten vuoksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että tällaisessa tapauksessa epäillyn rikoksen selvittämisintressillä on keskeinen merkitys arvioitaessa oikeudenkäynnin tarvetta erityisesti, kun epäasiallinen kohtelu on uhannut sen kohteena olevan henkilön terveyttä. Syyteharkinnassa mahdollisuus ristiriitaisten kertomusten luotettavuuden arvioimiseen on rajoitettua pelkän kirjallisen aineiston perusteella. Suullinen ja välitön oikeudenkäynti antaa huomattavasti paremmat mahdollisuudet henkilötodisteiden luotettavuuden arviointiin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi Länsi-Suomen johtavan kihlakunnansyyttäjän tai hänen määräämänsä kihlakunnansyyttäjän asettamaan vastaajat syytteeseen työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä. Syytteiden sisältö tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Kihlakunnansyyttäjä ei kuitenkaan ollut ylittänyt harkintavaltaansa eikä asia antanut siltä osin aihetta valtakunnansyyttäjän toimenpiteisiin.

Ratkaisu