Hyppää sisältöön

Vaalirahoitusasiassa suoritettu syyteharkintoja

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 26.7.2013 10.32
Tiedote

 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on nostanut syytteet Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajana toiminutta Antti Kaikkosta ja seitsemää muuta Nuorisosäätiön hallituksen varsinaisina jäseninä toiminutta henkilöä sekä entistä asiamiestä vastaan luottamusaseman väärinkäytöstä. Syytteiden mukaan Nuorisosäätiön varoista on annettu yli 90 000 euroa vaalitukea, vaikka varojen käyttö tällaiseen tarkoitukseen ei säätiön sääntöjen mukaan ole ollut mahdollista. Syytteiden mukaan kysymys oli säätiön hallituksen tekemästä tukilinjauksesta, jonka käytännön toteuttamisesta vastasi pääosin säätiön kulloinenkin asiamies.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on päättänyt vaatia Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen entiselle puheenjohtajalle Jukka Vihriälälle rangaistusta törkeästä lahjuksen ottamisesta. Syyte liittyy Vihriälän tukiyhdistyksensä nimissä käymään laajaan taulukauppaan ja Nuorisosäätiön tarjoamiin matkoihin. Kysymys on useiden kymmenien tuhansien eurojen arvoisista eduista.

Nuorisosäätiön entiselle pitkäaikaiselle asiamiehelle vaaditaan vastaavasti rangaistusta törkeästä lahjuksen antamisesta. Kaikkosta tai muuta säätiön hallitusta ei syytetä lahjusrikoksista, koska esitutkinnassa ei ole ilmennyt todennäköisiä syitä sen tueksi, että heidän voitaisiin katsoa olleen selvillä Vihriälän säätiökonsernista saamista lahjoista ja eduista.

Yksittäisiä tauluja Vihriälältä ostaneiden yhdeksän henkilön osalta apulaisvaltakunnansyyttäjä on päättänyt jättää syytteet lahjuksen antamisesta nostamatta vähäisyys- ja kohtuusperusteella. Lisäksi yhden epäillyn osalta ei ollut todennäköisiä syitä rikosepäilyn tueksi.

Vihriälälle vaaditaan rangaistusta myös virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska hän on Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana osallistunut esteellisenä päätöksentekoon. Vihriälä on pyytänyt vaalitukea useilta Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta avustuksia saavilta säätiöiltä ja yhteisöiltä. Saamastaan tuesta huolimatta Vihriälä on osallistunut tukijoidensa avustusasioiden käsittelyyn Raha-automaattiyhdistyksen hallituksessa.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. He katsovat kysymyksen olleen sallitusta poliittisen toiminnan tukemisesta.

Haastehakemus on jätetty Helsingin käräjäoikeuteen (syyttäjän asianumero R 11/52, käräjäoikeuden asianumero R 11/7644). Kaikki juttukokonaisuuden oikeudenkäyntiasiakirjat tulevat julkisiksi asian oltua ensimmäisen kerran esillä oikeudenkäynnissä, ellei käräjäoikeus toisin määrää. Tämä koskee myös edellä mainittujen syyttämättäjättämisratkaisujen perusteina olevia esitutkintapöytäkirjoja, koska ne ovat perustuneet pääosin samoihin asiakirjoihin kuin haastehakemus.

Syytettä käräjäoikeudessa ajavat apulaisvaltakunnansyyttäjän määräyksestä valtionsyyttäjät Jarmo Hirvonen ja Juha-Mikko Hämäläinen.

Asiakokonaisuuteen liittyvät syyttämättäjättämispäätökset (nrot 11/36 - 11/52) voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta, puh. 010 362 0810. Päätökset koskevat yksittäisten taulujen ostajia ja eräitä Nuorisosäätiön hallituksen jäseniä.

Lisätietoja: apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske (p. 010 362 0802), valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen (p. 010 362 0886) ja valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen (p. 010 362 0822)