Hyppää sisältöön

Valtakunnansyyttäjä ei määrää esitutkintaa aloitettavaksi Nordeasta esitetyistä rahanpesuväitteistä

Julkaisuajankohta 11.6.2019 12.00 | Julkaistu suomeksi 28.6.2019 klo 13.40
Tiedote

Valtakunnansyyttäjä ei määrää esitutkintaa aloitettavaksi varainhoitoyhtiö Hermitage Capital Management Ltd:n 22. lokakuuta 2018 tekemän pyynnön perusteella.

Pyynnössä esitetään, että Nordea Bank Oyj:n (myöh. Nordea) ja eräiden suomalaisten yhtiöiden toiminnassa on syyllistytty törkeään rahanpesuun, kun Nordea on vastaanottanut yritysasiakkaiden pankkitileille varainsiirtoja Danske Bankista Virosta ja Ukio Bankista Liettuasta. Pyynnössä väitetään, että baltialaispankkeihin tulleet varat ovat peräisin Venäjällä vuonna 2007 tehdystä rikoksesta.

Keskusrikospoliisi on tehnyt tutkintapyynnön perusteella asiassa esitutkintalain mukaisen esiselvityksen. Selvityksen mukaan pyynnössä epäilyttäviksi väitetyt toimet ovat tapahtuneet Virossa tai Liettuassa, eikä suomalaisviranomaisilla ole asiassa näin ollen toimivaltaa. Lisäksi saadun selvityksen mukaan Suomeen Nordeaan tehdyt varainsiirrot ovat tapahtuneet pääosin yli kymmenen vuotta sitten, eli epäillyt teot ovat myös rikosoikeudellisesti vanhentuneita.

Siltä osin kuin pyynnössä on ollut tarkoitus esittää, että rahanpesuepäilyt koskevat myös vuotta 2009 myöhempiä tapahtumia, ei ole syytä epäillä, että Nordeassa tai tilinomistajilla olisi ollut tieto epäilyttäväksi väitetyistä toimista Baltiassa. Pyynnöstä tai sen liitteistä ei ilmene, mitkä seikat tukevat väitettä siitä, että suomalaisten myyjäyhtiöiden ja Nordean puolesta toimineet henkilöt olisivat varainsiirtoja vastaanottaessaan tienneet niiden olevan peräisin Venäjällä tehdystä rikoksesta.

Asiassa on myös väitetty, ettei Nordea Bank Oyj ole noudattanut vuonna 2009 voimassa olleen lain (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18.7.2008/503) mukaisia asiakkaan tuntemista koskevia säännöksiä. Tämän osalta todetaan, että tuolloin voimassa olleen lain 40 §:ssä säädetystä tuntemisvelvollisuuden rikkomisesta ankarin rangaistus oli sakkoa, eli syyteoikeus on näistä teoista vanhentunut kahdessa vuodessa teosta.

Näillä perusteilla asiassa ei ole syytä epäillä rikosta, eikä esitutkintaa määrätä aloitettavaksi.

Lisätietoja:

Valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, Valtakunnansyyttäjänvirasto, puh. 029 562 0842.

Valtakunnansyyttäjän päätöksen dnro 129/42/18 voi tilata kirjaamosta, puh. 029 562 0810 tai vksv(at)oikeus.fi.