Hyppää sisältöön

Valtakunnansyyttäjänviraston tiedote miinalaiva Pohjanmaan kiinniottamista merirosvoista

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 26.7.2013 9.40
Tiedote

 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on ilmoittanut Keskusrikospoliisille, ettei asiassa ole edellytyksiä syytemääräyksen antamiseksi.

Miinalaiva Pohjanmaa on 5.4.2011 ottanut kiinni 18 henkilöä epäiltyinä Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksessa tarkoitetusta merirosvouksesta. Laiva toimi osana Euroopan unionin sotilaallista kriisinhallintaoperaatiota EUNAVFOR Atalantaa. Operaation sääntöjen mukaan tiedustellaan ensisijaisesti kiinnioton suorittaneen aluksen lähettäneeltä maalta, aloittaako se asiassa esitutkinnan.

Keskusrikospoliisi on tämän johdosta pyytänyt valtakunnansyyttäjältä arviota siitä, tultaisiinko asiassa antamaan syytemääräys.

Operaatioon osallistumista koskevan lain 3 §:n mukaan esitutkinta voidaan Suomessa aloittaa vain tilanteissa, joissa Suomen lakia sovelletaan rikoslain 1 luvun 2 - 6 §:n nojalla. Kyseiset pykälät perustavat toimivallan, jos teko on tehty suomalaisessa aluksessa (2 §), teko on kohdistunut Suomeen (3 §), kysymys on virka- tai sotilasrikoksesta (4 §), rikos on kohdistunut suomalaiseen henkilöön tai yritykseen (5 §) tai teko on suomalaisen tekemä (6 §).

Koska yksikään näistä edellytyksistä ei täyty, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on tänään ilmoittanut Keskusrikospoliisille, ettei asiassa annettaisi syytemääräystä.

Lisätietoja: Valtakunnansyyttäjänviraston ylitarkastaja Tuuli Eerolainen p. 010 3620 818.