Hoppa till innehåll

Riksåklagarämbetets pressmeddelande om sjörövarna som minfartyget Pohjanmaas besättning har tagit tillfånga

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 9.40
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagaren Jorma Kalske har meddelat Centralkriminalpolisen att det inte finns förutsättningar för åtalsförordnande i ärendet.

Minskeppet Pohjanmaa har 5.4.2011 tagit till fånga 18 personer misstänkta för sjöröveri avsett i Förenta Nationeras havsrättskonvention. Skeppet fungerar som en del av Europeiska unionens militära krishanteringsoperation EUNAVFOR Atalanta. Enligt operationsföreskrifterna tillfrågas i första hand det land som har sänt farkosten som utförde fasttagningen om det inleder förundersökning i ärendet.

Centralkriminalpolisen har därför bett om riksåklagarens bedömning om huruvida man skulle ge ett åtalsförordnande i ärendet.

Enligt 3 § i lagen om deltagande i operationen kan förundersökningen påbörjas i Finland endast i sådana situationer då man kan tillämpa Finlands lag enligt 1 kap. 2-6 § i strafflagen. Ifrågavarande paragrafer stöder behörigheten om gärningen har skett på ett finskt fartyg (2§), om gärningen har riktats mot Finland (3§), om det gäller tjänste- eller militärt brott (4§), om brottet har riktat sig mot en finsk person eller företag (5§) eller om gärningen har utförts av en finländare (6§).

Eftersom inte några av dessa förutsättningen uppfylls har biträdande riksåklagaren Jorma Kalske idag meddelat Centralkriminalpolisen att inget åtalsförordnande skulle ges i ärendet.

Tilläggsuppgifter: Riksåklagarämbetets överinspektör Tuuli Eerolainen t. 010 3620 818.