Hyppää sisältöön

Valtionsyyttäjä ei nosta syytettä Oy ParkCom Ab:n toimitusjohtajaa vastaan

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2013 10.01
Tiedote

 

Valtionsyyttäjä Maarit Loimukosken päätös 16.10.2009, Dnro R 09/7:

Valtionsyyttäjä Maarit Loimukoski on päättänyt jättää syytteen nostamatta Oy ParkCom Ab:n toimitusjohtajaa vastaan virkavallan anastamista koskevassa asiassa. Valtionsyyttäjä katsoo, ettei kysymyksessä ole rikos.

Toimitusjohtajaa epäiltiin virkavallan anastamisesta, koska hän yksityisten pysäköintialueiden pysäköinnin valvonnasta vastaavan yhtiön toimitusjohtajana oli harjoittanut toimintaa, jota vain julkista valtaa käyttävä viranomainen eli kunnallinen pysäköinninvalvoja tai poliisi saa tehdä.

Valtionsyyttäjä katsoi, että Oy ParkCom Ab:n toiminta on perustunut yksityisoikeudellisiin sopimuksiin. Valvontamaksujen esittämisellä ei siten ole ryhdytty toimeen, jonka vain julkista valtaa käyttävä viranomainen saa tehdä. Siten virkavallan anastusta koskeva tunnusmerkistö ei täyty.

Lisätietoja: valtionsyyttäjä Maarit Loimukoski, puh. 010 362 0822.

Päätöksen voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta, puh. 010 362 0810.