Hoppa till innehåll

Statsåklagare väcker inte åtal mot verkställande direktören för Oy ParkCom Ab

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 10.01
Pressmeddelande

 

Statsåklagare Maarit Loimukoskis beslut 16.10.2009, Dnr R 09/7:

Statsåklagare Maarit Loimukoski har beslutit att inte väcka åtal mot verkställande direktören för Oy ParkCom Ab i ett ärende gällande usurpation av tjänstemannabefogenhet. Statsåklagaren anser att det inte är frågan om ett brott.

Verkställande direktören misstänktes för usurpation av tjänstemannabefogenhet, eftersom han som verkställande direktör för ett bolag som svarade för övervakningen av parkering på ett privat parkeringsområde, hade utövat verksamhet som endast myndigheter som utövar offentlig makt, alltså den kommunala parkeringsövervakningen eller polisen får utöva.

Statsåklagaren ansåg att Oy ParkCom Ab´s verksamhet har grundat sig på privaträttsliga avtal. Genom att uppbära övervakningsavgifter har man således inte vidtagit åtgärder som endast får vidtas av en behörig myndighet som utövar offentlig makt. Således har inte rekvisitet för usurpation av tjänstemannabefogenhet uppfyllts.

Tilläggsinformation: statsåklagare Maarit Loimukoski, tel. 010 36 20822.

Beslutet kan beställas från registreringen vid Riksåklagarämbetet, tel. 010 36 20810.